Trang nhất » Lịch công tác

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN (Từ ngày 06/5/2019 đến 12/5/2019)


 
 
LỊCH CÔNG TÁC
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
Tuần thứ  (Từ ngày 06/5/2019 đến 12/5/2019)
-------------
 
 Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Phân công
Chuẩn bị
Thứ hai (06/5/2019)
07h30 Trao đổi thống nhất một số nội dung của Đại hội MTTQ thành phố - Bí Thư - Nguyễn Thanh Phong
- Phó Bí Thư - Trần Thái Trung
- Phó Bí thư - Trần Thị Bích Ngọc
PH. MTTQ Thành phố  
7g30 Kiểm tra cuối năm Liên Đội các trường tại phường 1 - Phó Bí thư - Trần Thị Bích Ngọc
- Thành phần: Tô Phú Khánh, Phan Tấn Tài
Trường TH
Vĩnh Phước
 
08g00 Xin ý kiến thường trực Thành ủy. Bí Thư - Nguyễn Thanh Phong PH
Thường trực Thành ủy
 
09g00 Làm việc với BCH Đoàn Phường 3 về việc tiếp đoàn học tập kinh nghiệm ‘Chi đoàn đạt chuẩn” huyện Lai Vung - Bí Thư - Nguyễn Thanh Phong
- Thành phần: Tô Phú Khánh
Đoàn Phường 3 Tổ chức – Kiểm tra Thành đoàn
09g00
Họp trực tuyến triển khai Kế hoạch vận động, giới thiệu lao động tham dự phỏng vấn để đi làm việc tại Ba Lan 
 
Phó Bí Thư - Trần Thái Trung Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)  
13g30 Giải quyết công việc cơ quan Bí Thư - Nguyễn Thanh Phong Thành đoàn  
13g30 Kiểm tra cuối năm Liên Đội các trường tại Cụm 1 - Phó Bí thư - Trần Thái Trung
- Phó Bí thư - Trần Thị Bích Ngọc
- Thành phần: Tô Phú Khánh,    Phan Tấn Tài
HT UBND Phường 1  
Thứ ba (07/5/2019)
7h30 Tham dự diễn tập vận hành cơ chế năm 2019 Bí Thư - Nguyễn Thanh Phong HT UBND Phường 1  
7h30 Kiểm tra cuối năm Liên Đội các trường tại Cụm 2 (01 ngày) - Phó Bí thư - Trần Thái Trung
- Phó Bí thư - Trần Thị Bích Ngọc
- Thành phần: Tô Phú Khánh,    Phan Tấn Tài
HT UBND Phường 3  
13h30 Tiếp đoàn học tập kinh nghiệm ‘Chi đoàn đạt chuẩn” huyện Lai Vung - Bí Thư - Nguyễn Thanh Phong
- Thành phần: Tô Phú Khánh
PH Đảng ủy Phường 3 Tổ chức – Kiểm tra Thành đoàn
Thứ tư (08/5/2019)
7h30 Kiểm tra cuối năm Liên Đội các trường tại Cụm 3 (01 ngày) - Phó Bí thư - Trần Thái Trung
- Phó Bí thư - Trần Thị Bích Ngọc
- Thành phần: Tô Phú Khánh,    Phan Tấn Tài
HT UBND xã
Tân Quy Tây
 
8h00 Họp BCH Đảng bộ khối Bí Thư - Nguyễn Thanh Phong PH Ban Dân vận  
13g30 Giải quyết công việc cơ quan Bí Thư - Nguyễn Thanh Phong Thành đoàn  
Thứ năm (09/5/2019)
7h30 Giải quyết công việc cơ quan - Bí Thư - Nguyễn Thanh Phong
- Phó Bí Thư - Trần Thái Trung
- Phó Bí thư - Trần Thị Bích Ngọc
-Thành phần: Tô Phú Khánh,      Phan Tấn Tài
Thành đoàn  
13h30 Họp giao ban với Ngân hàng chính sách Phó Bí Thư - Trần Thái Trung Ngân hàng chính sách TP  
13h30 Giải quyết công việc cơ quan - Bí Thư - Nguyễn Thanh Phong
- Phó Bí thư - Trần Thị Bích Ngọc
-Thành phần: Tô Phú Khánh,      Phan Tấn Tài
Thành đoàn  
Thứ sáu (10/5/2019)
7h30 Kiểm tra, đánh giá công tác Đoàn trường học tại các trường THPT - Phó Bí thư - Trần Thị Bích Ngọc
-Thành phần: Tô Phú Khánh,    Phan Tấn Tài
Trường THPT TP
 Sa Đéc
 
7h30 Dự Hội nghị Báo cáo viên cấp Thành phố - Phó Bí thư - Trần Thái Trung Hội trường Thành ủy  
7h30
(1 ngày)
Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) - Bí Thư - Nguyễn Thanh Phong
 
Phòng họp Thành ủy  
13h30 Làm việc cuối năm với công tác Đoàn trường học tại các trường THPT  
- Phó Bí Thư - Trần Thái Trung
- Phó Bí thư - Trần Thị Bích Ngọc
-Thành phần: Tô Phú Khánh,      Phan Tấn Tài
Trường THPT TP
Sa Đéc