CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2021)

Trang nhất » Văn bản » TL Tham khảo

Biểu mẫu đăng ký thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên (các khối) giai đoạn 2019 - 2022

Thứ ba - 05/11/2019 14:07
 ĐOÀN ………………………    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 BCH CHI ĐOÀN …………………
*** …………, ngày        tháng     năm 2019
           
PHIẾU ĐĂNG KÝ
Thực hiện Chương trình “ rèn luyện Đoàn viên” năm………
(dành cho Đoàn viên Khối Công chức, viên chức)

 
 
 
I. THÔNG TIN CHUNG:
- Họ và tên đoàn viên:…………………………………………………….
- Ngày vào đoàn:………………………………………………………….
- Chức vụ Đoàn (nếu có):…………………………………………………
- Thời gian thực hiện: Từ tháng…..năm…..đến tháng…..năm…………….
II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ:
        (Đoàn viên đánh dấu X vào cột số thứ tự tương ứng với nội dung lựa chọn đăng ký rèn luyện. Lưu ý: Điền nội dung cụ thể hóa đối với nhừng nội dung yêu cầu đăng ký việc làm cụ thể):
Nội dung đăng ký  
 
Nội dung
Đoàn viên chấm điểm Chi đoàn chấm điểm
 1. Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị (20 điểm)
  1.1.. Tham gia học tập đầy đủ các buổi tuyên truyền, học tập Nghị quyết do chi đoàn, Đoàn cấp trên triệu tập (4đ)    
  1.2.. Đăng ký một việc làm cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (4đ)
Nội dung việc làm cụ thể: .………………………………………………………..
   
  1.3.. Tham gia học tập các bài học lý luận chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (4đ)    
  1.4.. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế (4đ)    
  1.5.. Đấu tranh với những luận điểm xuyên tạc, âm mưu: “ diễn biến hòa bình:, không bị tác động bởi những thông tin tiêu cực trên mạng internet. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, góp ý với Đảng viên phòng chống tham nhũng, lãng phí… chống suy thoái về đạo đức lối sống (4đ).    
 1. Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên (20 điểm)
  2.1.. Không vi phạm pháp luật (4đ)    
  2.2.. Có tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, tiến bộ; đấu tranh với cái sai, lạc hậu, cản trở sự phát triển. (4đ)    
  2.3.. Nói đi đôi với làm; nói thật, làm thật; trung thực, tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân. (4đ)     
  2.4.. Đoàn kết, thẳng thắn, nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình. (4đ)    
  2.5.. Vận động gia đình, người thân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (4đ)    
 1. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ (20 điểm)
  3.1.. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao (4đ)    
  3.2.. Đăng ký ý tưởng, giải pháp, sáng kiến trong lĩnh vực đời sống, học tập,lao động.
Tên ý tưởng, giải pháp, sáng kiến: (4đ) ………………………………………………………..
   
  3.3.. Đăng ký học tập nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, hình thức học tập: (4đ) ………………………………………………………..    
  3.4.. Phát huy chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện. (4đ)    
  3.5.. Học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Nội dung đăng ký học tập, rèn luyện.(4đ) ……………………………………………………..    
 1. Rèn luyện vê sức khỏe (10 điểm)
  4.1..  Tham gia chơi ít nhất một môn thể thao, có chế độ rèn luyện thường xuyên. Tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao tại đơn vị. Tên môn thể thao đăng ký rèn luyện: (5đ) .………………………………………………………..    
  4.2.. Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện.Hạn chế uống rượu, bia và không hút thuốc lá ( đối với đoàn viên dưới 18 tuổi không uống rượu bia, hút thuốc lá) (5đ)    
 1. Rèn luyện ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn ( 30 điểm)
  5.1.. Tham gia đầy đủ sinh hoạt chi đoàn ít nhất 12 lần/năm . thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đoàn viên (10đ)    
  5.2.. Chấp hành sự phân công của ban chấp hành chi đoàn; tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức và phát động (10đ)    
  5.3.. Phát ngôn đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, của Đoàn; nắm vững luật an ninh mạng (10đ)    
 
XÁC NHẬN CỦA CHI ĐOÀN                                   NGƯỜI ĐĂNG KÝ
                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
II. ĐÁNH GIÁ:
 1. 06 tháng đầu năm: ( từ tháng 06 năm trước đến tháng 02 năm sau)
 • Bản thân tự đánh giá: Tốt       ,   Khá       ,   Trung bình      , Yếu 
 • Chi đoàn nhận xét đánh giá: Tốt      ,   Khá      ,Trung bình      ,Yếu
 1. 01 năm: ( từ tháng 06 năm trước đến tháng 05 năm sau)
 • Bản thân tự đánh giá: Tốt       ,    Khá       , Trung bình      , Yếu 
(Tổng điểm:    /100)
 • Chi đoàn nhận xét: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Chi đoàn xếp loại: HTXS       ,HTT       , HT       , KHT      
(Tổng điểm:    /100)
 • Ghi chú: - Đánh dấu (X) vào ô chọn tương ứng.
                    - Hoàn thành xuất sắc ( đoàn viên đạt từ 90 -100 điểm); Hoàn thành tốt (đoàn viên đạt từ 80 -89 điểm); Hoàn thành ( đoàn viên đạt từ 70 -79 điểm); không hoàn thàn ( đoàn viên không thực hiện hoặc chỉ đạt dưới 70 điêm)
 
 
TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ĐOÀN ………………………    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 BCH CHI ĐOÀN …………………
*** ……………, ngày        tháng     năm 2019
           
PHIẾU ĐĂNG KÝ
Thực hiện Chương trình “ rèn luyện Đoàn viên” năm………
(dành cho Đoàn viên Khối địa bàn dân cư: nông thôn và Đô thị)

 
 
 
I. THÔNG TIN CHUNG:
- Họ và tên đoàn viên:…………………………………………………….
- Ngày vào đoàn:………………………………………………………….
- Chức vụ Đoàn (nếu có):…………………………………………………
- Thời gian thực hiện: Từ tháng…..năm…..đến tháng…..năm…………….
II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ:
        (Đoàn viên đánh dấu X vào cột số thứ tự tương ứng với nội dung lựa chọn đăng ký rèn luyện. Lưu ý: Điền nội dung cụ thể hóa đối với nhừng nội dung yêu cầu đăng ký việc làm cụ thể):
Nội dung đăng ký  
 
Nội dung
Đoàn viên chấm điểm Chi đoàn chấm điểm
 1. Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị (20 điểm)
  1.1.. Tham gia học tập đầy đủ các buổi tuyên truyền, học tập Nghị quyết do chi đoàn, Đoàn cấp trên triệu tập (4đ)    
  1.2.. Đăng ký một việc làm cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (4đ)
Nội dung việc làm cụ thể: .………………………………………………………..
   
  1.3.. Tham gia học tập các bài học lý luận chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (4đ)    
  1.4.. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế (4đ)    
  1.5.. Không tham gia biểu tình, gây rối trật tự công cộng, không chia sẽ những thông tin tiêu cực trên mạng internet…. (4đ).    
 1. Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên (20 điểm)
  2.1.. Không vi phạm pháp luật (10đ)    
  2.2.. Nói đi đôi với làm: nói thật, làm thật. (5đ)    
  2.3.. Vận động gia đình, người thân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (5đ)    
 1. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ (20 điểm)
  3.1.. Có nghề hoặc việc làm cụ thể để tăng thu nhập, ổn định đời sống kinh tế bản thân, gia đình (5đ)    
  3.2.. Có đăng ký ý tưởng, giải pháp, sáng kiến trong lĩnh vực đời sống, học tập, lao động.
Nội dung  ý tưởng, giải pháp: (5đ) ……………………………..
…………………………………………………………………..
   
  3.3.. Đăng ký học tập nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, hoặc kiến thức về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh . Hình thức học tập: (5đ) ………………………………………………………..    
  3.4.. Tham gia tốt các hoạt động xã hội tình nguyện do Đoàn phát động. (5đ)    
 1. Rèn luyện vê sức khỏe (10 điểm)
  4.1..  Tham gia chơi ít nhất một môn thể thao, có chế độ rèn luyện thường xuyên và tích cực tham gia phong trào thể dục, thể thao quần chúng  tại địa phương . Tên môn thể thao đăng ký rèn luyện: (5đ) .………………………………………………………..    
  4.2.. Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện.Hạn chế uống bia, rượu và không hút thuốc lá ( đối với đoàn viên dưới 18 tuổi không uống bia, rượu hút thuốc lá) (5đ)    
 1. Rèn luyện ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn ( 30 điểm)
  5.1.. Tham dự  sinh hoạt chi đoàn ít nhất 08 lần/năm. Đóng đoàn phí đầy đủ (10đ)    
  5.2.. Chấp hành sự phân công của ban chấp hành chi đoàn; tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức (10đ)    
  5.3..Thực hiện chủ trương 1+1, vận động ít nhất 1 thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội (10đ)    
 
XÁC NHẬN CỦA CHI ĐOÀN                                   NGƯỜI ĐĂNG KÝ
                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. ĐÁNH GIÁ:
 1. 06 tháng đầu năm: ( từ tháng 11 năm trước đến tháng 05 năm sau)
 • Bản thân tự đánh giá: Tốt       ,   Khá       , Trung bình        , Yếu 
 • Chi đoàn nhận xét đánh giá: Tốt      ,   Khá      ,  Trung bình      ,Yếu
 1. 01 năm: ( từ tháng 11 năm trước đến tháng 10 năm sau)
 • Bản thân tự đánh giá: Tốt       ,     Khá       , Trung bình      , Yếu 
(Tổng điểm:    /100)
 • Chi đoàn nhận xét: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Chi đoàn xếp loại: HTXS       ,HTT       , HT       , KHT      
(Tổng điểm:    /100)
 • Ghi chú: - Đánh dấu (X) vào ô chọn tương ứng.
                    - Hoàn thành xuất sắc ( đoàn viên đạt từ 90 -100 điểm); Hoàn thành tốt (đoàn viên đạt từ 80 -89 điểm); Hoàn thành ( đoàn viên đạt từ 70 -79 điểm); không hoàn thàn (đoàn viên không thực hiện hoặc chỉ đạt dưới 70 điêm)
 
 
TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ĐOÀN ………………………    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 BCH CHI ĐOÀN …………………
*** ………………, ngày        tháng     năm 2019
           
PHIẾU ĐĂNG KÝ
Thực hiện Chương trình “ Rèn luyện Đoàn viên” năm………
(dành cho Đoàn viên là học sinh, sinh viên)

 
 
 
I. THÔNG TIN CHUNG:
- Họ và tên đoàn viên:…………………………………………………….
- Ngày vào đoàn:………………………………………………………….
- Chức vụ Đoàn (nếu có):…………………………………………………
- Thời gian thực hiện: Từ tháng…..năm…..đến tháng…..năm…………….
II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ:
        (Đoàn viên đánh dấu X vào cột số thứ tự tương ứng với nội dung lựa chọn đăng ký rèn luyện. Lưu ý: Điền nội dung cụ thể hóa đối với nhừng nội dung yêu cầu đăng ký việc làm cụ thể):
Nội dung đăng ký  
 
Nội dung
Đoàn viên chấm điểm Chi đoàn chấm điểm
 1. Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị (20 điểm)
  1.1. Tham gia học tập đầy đủ các buổi tuyên truyền, học tập Nghị quyết do chi đoàn, Đoàn cấp trên triệu tập (4đ) , các bài học lý luận chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh    
  1.2. Đăng ký một việc làm cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (4đ)
Nội dung việc làm cụ thể: .…………………………………………………………………….
   
  1.3. Tham gia học tập các bài học lý luận chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (4đ)    
  1.4. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế. (4đ)    
  1.5. không tham gia biểu tình gây rối trật tự công cộng, không chia sẽ những thông tin tiêu cực trên mạng internet. (4đ)    
 1. Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên (20 điểm)
  2.1. Không vi phạm pháp luật. (5đ)    
  2.2. Sống có văn hoá, nghĩa tình, trách nhiệm, trung thực, nhân ái. (5đ)    
  2.3. Nói đi đôi với làm; nói thật, làm thật. (5đ)     
  2.4. Vận động gia đình, người thân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (5đ)    
 1. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ (20 điểm)
(các đối tượng đoàn viên tự xây dựng nội dung cụ thể hoá theo gợi ý trong hướng dẫn)
  3.1.Có ý chí vươn lên trong học tập (có học lực từ loại khá trở lên). (5đ)    
  3.2. Đăng ký ý tưởng, giải pháp, sáng kiến trong lĩnh vực đời sống, học tập,lao động.
Tên ý tưởng, giải pháp, sáng kiến: (5đ) ………………………………………………………..
   
  3.3. Tham gia ít nhất 01 CLB, tổ, đội, nhóm hỗ trợ học tập hoặc nâng cao các kỹ năng xã hội, tình nguyện trong thanh niên….(5đ) CLB, tổ, đội, nhóm hỗ trợ học tập đã tham gia: ………………………………………………………..    
  3.4. Học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. (5đ)
 Nội dung học tập………………………………………………
   
 1. Rèn luyện vê sức khỏe (10 điểm)
  4.1.  Tham gia chơi ít nhất một môn thể thao, có chế độ rèn luyện thường xuyên. Tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao tại trường học (5đ)
Tên môn thể thao đăng ký rèn luyện:.……………………………
.……………………………………………………….. …………
.……………………………………………………….. …………
   
  4.2. Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện.Hạn chế uống bia, rượu và không hút thuốc lá (5đ)    
 1. Rèn luyện ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn ( 30 điểm)
  5.1. Tham gia đầy đủ sinh hoạt chi đoàn ít nhất 08 lần/năm . thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đoàn viên (10đ)    
  5.2. Chấp hành sự phân công của ban chấp hành chi đoàn; tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức và phát động (10đ)    
  5.3. Thực hiện tốt chủ trương 1+1, vận động ít nhất 01 thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn, Hội. (10đ)    
  5.3. Nắm vững luật an ninh mạng (10đ)    
 
XÁC NHẬN CỦA CHI ĐOÀN                               NGƯỜI ĐĂNG KÝ
                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
II. ĐÁNH GIÁ:
 1. 06 tháng đầu năm: ( từ tháng 06 năm trước đến tháng 02 năm sau)
 • Bản thân tự đánh giá: Tốt       ,    Khá       , Trung bình      , Yếu 
 • Chi đoàn nhận xét đánh giá: Tốt      ,    Khá       ,Trung bình       ,Yếu
 1. 01 năm: ( từ tháng 06 năm trước đến tháng 05 năm sau)
 • Bản thân tự đánh giá: Tốt       ,    Khá       , Trung bình      , Yếu 
(Tổng điểm:    /100)
 • Chi đoàn nhận xét: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Chi đoàn xếp loại: HTXS       ,HTT       , HT       , KHT      
(Tổng điểm:    /100)
 • Ghi chú: - Đánh dấu (X) vào ô chọn tương ứng.
                    - Hoàn thành xuất sắc ( đoàn viên đạt từ 90 -100 điểm); Hoàn thành tốt (đoàn viên đạt từ 80 -89 điểm); Hoàn thành ( đoàn viên đạt từ 70 -79 điểm); không hoàn thàn ( đoàn viên không thực hiện hoặc chỉ đạt dưới 70 điêm)
 
 
TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ĐOÀN ………………………    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 BCH CHI ĐOÀN …………………
*** ………………, ngày        tháng     năm 2019
           
PHIẾU ĐĂNG KÝ
Thực hiện Chương trình “ Rèn luyện Đoàn viên” năm………
(dành cho Đoàn viên Khối Lực Lượng vũ trang)

 
 
 
I. THÔNG TIN CHUNG:
- Họ và tên đoàn viên:…………………………………………………….
- Ngày vào đoàn:………………………………………………………….
- Chức vụ Đoàn (nếu có):…………………………………………………
- Thời gian thực hiện: Từ tháng…..năm…..đến tháng…..năm…………….
II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ:
        (Đoàn viên đánh dấu X vào cột số thứ tự tương ứng với nội dung lựa chọn đăng ký rèn luyện. Lưu ý: Điền nội dung cụ thể hóa đối với nhừng nội dung yêu cầu đăng ký việc làm cụ thể):
Nội dung đăng ký  
 
Nội dung
Đoàn viên chấm điểm Chi đoàn chấm điểm
 1. Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị (20 điểm)
  1.1.. Tham gia học tập đầy đủ các buổi tuyên truyền, học tập Nghị quyết do chi đoàn, Đoàn cấp trên triệu tập, các bài học lý luận chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (4đ)    
  1.2.. Đăng ký một việc làm cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (4đ)
Nội dung việc làm cụ thể: .…………………………………………………………………….
   
  1.3.. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế. (4đ)    
  1.4.. Đấu tranh với những luận điểm xuyên tạc, âm mưu: “ diễn biến hòa bình:, không bị tác động bởi những thông tin tiêu cực trên mạng internet (4đ)    
  1.5.. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, góp ý với Đảng viên phòng chống tham nhũng, lãng phí… chống suy thoái về đạo đức lối sống (4đ).    
 1. Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên (20 điểm)
  2.1.. Không vi phạm pháp luật. Chấp hành tốt Điều lệnh, quy định mang tính đặc thù của ngành (4đ)    
  2.2.. Có tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, tiến bộ; đấu tranh với cái sai, lạc hậu, cản trở sự phát triển. (4đ)    
  2.3.. Nói đi đôi với làm; nói thật, làm thật; trung thực, tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân. (4đ)     
  2.4.. Đoàn kết, thẳng thắn, nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình. (4đ)    
  2.5.. Vận động gia đình, người thân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (4đ)    
 1. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ (20 điểm)
  3.1.. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao (4đ)    
  3.2.. Đăng ký ý tưởng, giải pháp, sáng kiến trong lĩnh vực đời sống, học tập,lao động.
Tên ý tưởng, giải pháp, sáng kiến: (4đ) ………………………………………………………..
   
  3.3.. Đăng ký học tập nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ. Hình thức học tập: (4đ) ………………………………………………………..    
  3.4.. Phát huy chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện. (4đ)    
  3.5.. Học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Nội dung đăng ký học tập, rèn luyện.(4đ) ……………………………………………………..    
 1. Rèn luyện vê sức khỏe (10 điểm)
  4.1..  Tham gia chơi ít nhất một môn thể thao, có chế độ rèn luyện thường xuyên. Tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao tại đơn vị. Tên môn thể thao đăng ký rèn luyện: (5đ) .………………………………………………………..    
  4.2.. Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện.Hạn chế uống bia, rượu và không hút thuốc lá ( đối với đoàn viên dưới 18 tuổi không uống bia, rượu hút thuốc lá) (5đ)    
 1. Rèn luyện ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn ( 30 điểm)
  5.1.. Tham gia đầy đủ sinh hoạt chi đoàn ít nhất 12 lần/năm . thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đoàn viên (10đ)    
  5.2.. Chấp hành sự phân công của ban chấp hành chi đoàn; tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức và phát động (10đ)    
  5.3.. Phát ngôn đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, của Đoàn; nắm vững luật an ninh mạng (10đ)    
 
XÁC NHẬN CỦA CHI ĐOÀN                               NGƯỜI ĐĂNG KÝ
                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
II. ĐÁNH GIÁ:
 1. 06 tháng đầu năm: ( từ tháng 06 năm trước đến tháng 02 năm sau)
 • Bản thân tự đánh giá: Tốt       ,    Khá       , Trung bình      , Yếu 
 • Chi đoàn nhận xét đánh giá: Tốt      ,    Khá       ,Trung bình       ,Yếu
 1. 01 năm: ( từ tháng 06 năm trước đến tháng 05 năm sau)
 • Bản thân tự đánh giá: Tốt       ,    Khá       , Trung bình      , Yếu 
(Tổng điểm:    /100)
 • Chi đoàn nhận xét: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Chi đoàn xếp loại: HTXS       ,HTT       , HT       , KHT      
(Tổng điểm:    /100)
 • Ghi chú: - Đánh dấu (X) vào ô chọn tương ứng.
                    - Hoàn thành xuất sắc ( đoàn viên đạt từ 90 -100 điểm); Hoàn thành tốt (đoàn viên đạt từ 80 -89 điểm); Hoàn thành ( đoàn viên đạt từ 70 -79 điểm); không hoàn thàn ( đoàn viên không thực hiện hoặc chỉ đạt dưới 70 điêm)
 
 
TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Thành Đoàn Sa Đéc

Nguồn tin: Thành Đoàn Sa Đéc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Thống Kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 138

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22600

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1640460

Văn Bản Mới

Link Website

Đăng Ký/ Đăng Nhập