CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2021)

Trang nhất » Văn bản » Hướng dẫn

Hướng dẫn nghiệp vụ cán bộ Đoàn, giai đoạn 2018 - 2022

Thứ ba - 05/11/2019 13:35
Hướng dẫn nghiệp vụ cán bộ Đoàn, giai đoạn 2018 - 2022

Hướng dẫn nghiệp vụ cán bộ Đoàn, giai đoạn 2018 - 2022

TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ SA ĐÉC  
*** Sa Đéc, ngày 27 tháng 7 năm 2018
Số:  03 -HD/ĐTN  
 
 
HƯỚNG DẪN
Nghiệp vụ cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022
------------
 
Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022;
Nhằm tạo sự thống nhất về nghiệp vụ công tác đoàn viên trên cơ sở thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành hướng dẫn nghiệp vụ công tác đoàn viên, cụ thể như sau:
I/. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN
1.1/. Điều kiện độ tuổi, trình độ học vấn của người được kết nạp vào Đoàn:
- Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tuổi từ 16 (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) và không quá 30 tuổi.
- Người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu có trình độ tiểu học.
- Xét kết nạp đoàn viên trong một số trường hợp:
+ Trường hợp thanh niên có nguyện vọng vào Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, có uy tín với thanh niên, nhưng có bố mẹ, anh, chị, em ruột đang bị giam giữ, trước khi xét kết nạp phải xin ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp.
+ Ở nơi chưa có tổ chức Đoàn và đoàn viên hoặc chưa có tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thì Đoàn cấp trên cử cán bộ, đoàn viên về làm công tác phát triển đoàn viên hoặc do một đảng viên cùng công tác, sinh hoạt ít nhất 3 tháng ở nơi đó giới thiệu và bảo đảm; Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp xét quyết định kết nạp.
+ Trường hợp thanh niên làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức ở nơi cư trú, có uy tín với thanh niên và có nguyện vọng vào Đoàn thì chi đoàn nơi cư trú xét, đề nghị, ban chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn ra quyết định chuẩn y kết nạp.
1.2/. Quy trình phát triển đoàn viên:
Quy trình phát triển đoàn viên được thực hiện qua 04 bước sau:
- Bước 1: Chi đoàn, đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên, thông qua các loại hình tổ chức và các phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.
- Bước 2: Chi đoàn, đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên.
+ Lập danh sách thanh niên tiên tiến và đội viên trưởng thành.
+ Lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên.
+ Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi dưỡng, thời gian tổ chức kết nạp.
- Bước 3: Bồi dưỡng, giáo dục nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
+ Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở được mở lớp tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (lớp Cảm tình Đoàn). Nếu số lượng thanh, thiếu niên ít thì Đoàn cấp huyện, Đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở (gọi tắt là Đoàn cấp trên cơ sở) có thể tổ chức lớp tập trung cho thanh, thiếu niên thuộc đơn vị mình. Ở những nơi không có điều kiện mở lớp tập trung thì có hình thức phù hợp để thanh niên tự học tập, nghiên cứu.
+ Nội dung học tập lớp Cảm tình Đoàn và trình độ báo cáo viên phải đảm bảo quy định, có cập nhật kiến thức mới về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
+ Sau khi kết thúc lớp học, đơn vị tổ chức phải kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của thanh, thiếu niên và cấp giấy chứng nhận “Hoàn thành lớp tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Giấy Chứng nhận có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp.
- Bước 4: Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên mới.
+ Ban chấp hành chi đoàn hướng dẫn thanh niên tự khai lý lịch và viết đơn (theo mẫu trong sổ đoàn viên).
+ Hội nghị chi đoàn xem xét rồi báo cáo lên ban chấp hành đoàn cấp cơ sở.
+ Ban chấp hành đoàn cấp cơ sở ra Nghị quyết chuẩn y kết nạp đoàn viên và làm đề nghị về Ban Thường vụ Thành Đoàn ra quyết định trao thẻ đoàn viên cho đoàn viên mới.
+ Chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên mới, trao Huy hiệu Đoàn, Thẻ đoàn viên.
+ Chi đoàn hoàn chỉnh hồ sơ đoàn viên chuyển đoàn cơ sở quản lý; tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện.
- Lưu ý:
+ Đối với những nơi không có chi đoàn, ban chấp hành đoàn cơ sở thực hiện quy trình công tác phát triển đoàn viên và quyết định kết nạp đoàn viên.
+ Nếu là chi đoàn cơ sở thì trực tiếp thực hiện quy trình công tác phát triển đoàn viên và ban hành Nghị quyết kết nạp đoàn viên.
+ Trường hợp thanh niên chưa được chi đoàn hoặc ban chấp hành Đoàn cơ sở quyết định kết nạp thì ban chấp hành chi đoàn hoặc ban chấp hành Đoàn cơ sở (ở những nơi chưa có chi đoàn) có trách nhiệm thông tin nguyên nhân và hướng dẫn thanh niên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện.
1.3/. Thẩm tra lý lịch người xin vào Đoàn:
- Khu vực địa bàn dân cư:
+ Ban chấp hành chi đoàn liên hệ với Đoàn phường xã nơi cư trú của thanh niên để phối hợp với công an tiến hành thẩm tra.
+ Đối với thanh niên lao động tự do trên địa bàn dân cư: Trường hợp tạm trú dài hạn, ban chấp hành chi đoàn phối hợp với Đoàn cơ sở tiến hành thẩm tra thông qua công an khu vực nơi thanh niên đó đang tạm trú. Trường hợp tạm trú ngắn hạn, ban chấp hành chi đoàn phối hợp với Đoàn cơ sở gởi hồ sơ cho công an nơi thanh niên đăng ký hộ khẩu thường trú để nhờ hỗ trợ việc thẩm tra.
- Khu vực công nhân lao động: Ban chấp hành chi đoàn tiến hành thẩm tra thông qua bộ phận tổ chức hoặc phòng quản lý hồ sơ người lao động của đơn vị.
- Khu vực trường học: Ban chấp hành chi đoàn phối hợp với Đoàn Trường để được cấp giấy giới thiệu và tiến hành thẩm tra thông qua phòng đào tạo và quản lý sinh viên, học sinh.
- Khu vực lực lượng vũ trang: Ban chấp hành chi đoàn tiến hành thẩm tra thông qua phòng quản lý lý lịch quân nhân, công an nhân dân.
Lưu ý:
- Sau khi ban chấp hành chi đoàn thẩm tra và xác nhận lý lịch đoàn viên thì tiến hành tổ chức hội nghị chi đoàn xét kết nạp đoàn viên và gởi toàn bộ hồ sơ đề nghị kết nạp về Đoàn cấp cơ sở.
- Ban Chấp hành Đoàn cấp trên ký xác nhận chữ ký của đại diện ban chấp hành chi đoàn trong phần thẩm tra lý lịch đoàn viên và ra Nghị quyết kết nạp đối với từng đoàn viên.(Trường hợp kết nạp 01 lượt nhiều đoàn viên thì ra Nghị quyết kết nạp theo đợt).
1.4/. Thủ tục kết nạp đoàn viên:
- Thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với chi đoàn, chi đoàn cơ sở.
- Được tìm hiểu Điều lệ Đoàn và trang bị những kiến thức cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp; cụ thể đã được cấp giấy chứng nhận “Hoàn thành lớp tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” trong thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày cấp.
- Được một đoàn viên hoặc một đảng viên (với những nơi chưa có tổ chức Đoàn) giới thiệu. Đoàn viên hoặc đảng viên giới thiệu phải là người cùng công tác, lao động hoặc học tập với người được giới thiệu ít nhất 3 tháng liên tục.
+ Đối với đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do tập thể chi đội giới thiệu.
+ Đối với hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam do tập thể câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm giới thiệu.
- Hội nghị chi đoàn xét kết nạp từng người một với sự biểu quyết tán thành của trên một phần hai số đoàn viên có mặt tại hội nghị (hội nghị có mặt ít nhất 2/3 tổng số đoàn viên chi đoàn) và được đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y (ngày kết nạp đoàn viên mới là ngày chính thức ghi tên đoàn viên vào sổ quản lý của chi đoàn). Trường hợp đặc biệt ở vùng sâu, các đơn vị công tác phân tán không có điều kiện họp được toàn thể chi đoàn, nếu được đoàn cấp trên đồng ý thì việc xét kết nạp đoàn viên do ban chấp hành chi đoàn xét và đoàn cấp trên trực tiếp chuẩn y.
- Trường hợp thanh niên đang học bậc trung học phổ thông nơi chưa có tổ chức chi đoàn (hoặc có tổ chức Chi đoàn nhưng không đảm bảo các điều kiện tổ chức buổi lễ) thì việc kết nạp đoàn viên do ban chấp hành đoàn trường thực hiện.
1.5/. Lễ kết nạp đoàn viên:
- Sau khi đoàn cấp trên có quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới, trong vòng một tháng kể từ ngày ký quyết định, chi đoàn có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp cho đoàn viên. Để tiến hành buổi Lễ kết nạp đoàn viên, ban chấp hành chi đoàn cần thực hiện các thủ tục:
+ Thông báo đến đoàn viên chi đoàn và phân công chuẩn bị lễ kết nạp.
+ Thành phần mời dự lễ kết nạp: đoàn viên, thanh niên được kết nạp (có thể mời gia đình, bạn thân của người được kết nạp cùng dự), cấp ủy chi bộ, lãnh đạo đơn vị công tác, lãnh đạo địa phương và Đoàn cấp trên.
- Chương trình lễ kết nạp đoàn viên mới:
+ Văn nghệ.
+ Chào cờ, hát quốc ca, Đoàn ca.
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Bí thư (phó bí thư) chi đoàn báo cáo việc xét kết nạp đoàn viên mới. Nêu ngắn gọn về quá trình rèn luyện phấn đấu, những ưu điểm và hạn chế cơ bản của người được kết nạp. Đọc nghị quyết kết nạp và quyết định trao Thẻ đoàn viên của Đoàn cấp trên (người được kết nạp đứng lên).
+ Đại diện Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy Đảng trao quyết định, Thẻ đoàn viên và HHHHHuy hiệu cho đoàn viên mới (trường hợp không có cấp ủy đảng và đoàn cấp trên cùng dự thì bí thư hoặc phó bí thư chi đoàn thực hiện).
+ Đoàn viên mới hoặc đại diện những đoàn viên được kết nạp đọc lời hứa: “Được vinh dự trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trước toàn thể các đồng chí, tôi xin hứa:
Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng qui định.
Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên; tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Xin hứa!”
+ Người giới thiệu thanh niên vào Đoàn phát biểu hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên mới.
+ Đại diện Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy phát biểu.
+ Chào cờ bế mạc.
Lưu ý: Lễ kết nạp đoàn viên phải được tổ chức một cách có ý nghĩa, tạo được dấu ấn tình cảm tốt trong đoàn viên; khuyến khích tổ chức lễ kết nạp đoàn viên tập thể. Khi tổ chức kết nạp nhiều người thì Bí thư chi đoàn đọc nhận xét từng người và giới thiệu những thanh niên đó rồi đọc nghị quyết kết nạp. Sau đó các đoàn viên đứng lên, đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) trao quyết định, Thẻ đoàn viên và gắn huy hiệu cho từng người. Một người thay mặt đọc lời hứa, sau khi đọc xong, tất cả những người được kết nạp cùng hô: “Xin hứa!”.
II/. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN
1/. Về chuyển sinh hoạt Đoàn:
1.1/. Nguyên tắc:
- Đoàn viên khi thay đổi nơi cư trú, đơn vị học tập, lao động, công tác phải chuyển sinh hoạt đoàn.
- Chi đoàn, đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở có trách nhiệm chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên.
1.2/. Quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên:
- Đối với đoàn viên:
+ Kể từ ngày thay đổi nơi cư trú hoặc chuyển đơn vị học tập, lao động, công tác: đoàn viên có trách nhiệm báo cáo và đề nghị ban chấp hành chi đoàn, rồi Đoàn cơ sở thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn cho mình.
+ Kể từ ngày Đoàn cấp cơ sở - nơi đoàn viên chuyển sinh hoạt đi hoàn tất thủ tục chuyển sinh hoạt thì đoàn viên trực tiếp đem toàn bộ hồ sơ đoàn viên đến Đoàn cấp cơ sở mới – nơi tiếp nhận sinh hoạt Đoàn.
- Đối với ban chấp hành chi đoàn:
+ Nhận xét đoàn viên vào Sổ đoàn viên và thu đoàn phí đến thời điểm chuyển sinh hoạt đoàn; rồi giới thiệu đoàn viên đến đoàn cơ sở (cấp trên trực tiếp) để làm tiếp thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn (trường hợp là chi đoàn cơ sở thì ban chấp hành chi đoàn cơ sở nhận xét, thu đoàn phí và trực tiếp tiến hành thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn). Thời gian hoàn tất không quá 07 ngày kể ngày nhận được đề nghị chuyển sinh hoạt Đoàn của đoàn viên.
+ Tiếp nhận đoàn viên do đoàn cấp trên trực tiếp giới thiệu đến sinh hoạt.
- Đối với đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở:
+ Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt trong cùng một đoàn cơ sở thì ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn mới. Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt sang cơ sở đoàn khác thì ban chấp hành đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở giới thiệu đến ban chấp hành đoàn cơ sở mới. Thời gian hoàn tất không quá 07 ngày kể ngày nhận được hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn của đoàn viên.
+ Khi tiếp nhận đoàn viên từ nơi khác giới thiệu đến, ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn trực thuộc. Thời gian hoàn tất không quá 07 ngày kể ngày nhận được hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn của đoàn viên.
1.3/. Trách nhiệm quản lý đoàn viên chuyển sinh hoạt:
- Ban Chấp hành Đoàn cơ sở định kỳ có báo cáo rõ số lượng đoàn viên chuyển sinh hoạt trong cùng một Đoàn cơ sở và số lượng đoàn viên chuyển sang một Đoàn cơ sở khác.
- Ban Chấp hành Đoàn cơ sở và tương đương định kỳ 6 tháng /1 lần tổng hợp số lượng đoàn viên chuyển đi và chuyển đến, phân loại theo 2 tuyến: chuyển đi sang một chi đoàn khác trong Thành phố và đoàn viên chuyển sinh hoạt sang một đoàn cơ sở khác không trực thuộc Thành Đoàn và tương đương khác để tránh trường hợp quản lý số lượng chồng chéo.
1.4/. Một số trường hợp khác:
- Đoàn viên là học sinh, trước thời điểm kết thúc khóa học (năm học cuối cấp), Ban Chấp hành Đoàn trường có trách nhiệm xem xét, chuẩn bị và thực hiện các thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên, cụ thể: hướng dẫn ban chấp hành chi đoàn thu đoàn phí và tiến hành nhận xét vào sổ đoàn viên, xác nhận ý kiến nhận xét của ban chấp hành chi đoàn, ký và đóng dấu giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên sau đó chuyển hồ sơ cho đoàn viên để nộp về cơ sở mới (nếu chưa xác định được tên cơ sở đoàn mới thì ghi cụm từ “cơ sở Đoàn mới” vào nơi chuyển đến).
- Đoàn viên là bộ đội xuất ngũ, chuyển ngành, là học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường đang trong thời gian chờ để chuyển lĩnh vực công tác, học tập, lao động mới nếu thời gian chờ từ 03 tháng trở lên thì phải chuyển sinh hoạt về cơ sở đoàn nơi đoàn viên cư trú. Khi đã có quyết định về nơi học tập, lao động, công tác sau thời gian chờ thì chuyển sinh hoạt đoàn từ nơi cư trú về nơi học tập, lao động, công tác mới theo quy định của Hướng dẫn này.
- Thời gian chuyển sinh hoạt Đoàn kể từ ngày được Đoàn cơ sở nơi chuyển đi giới thiệu chuyển sinh hoạt (ghi trong sổ đoàn viên) đến ngày Đoàn cơ sở nơi tiếp nhận nhận được sổ đoàn viên phải không quá 03 tháng. Nếu thời gian chuyển sinh hoạt Đoàn quá 03 tháng (nhưng chưa quá 01 năm) thì cơ sở Đoàn nơi tiếp nhận chủ động trao đổi với cơ sở Đoàn nơi chuyển đi và đoàn viên để tìm hiểu nguyên nhân, xem xét giải quyết. Nếu thời gian chuyển sinh hoạt Đoàn quá 01 năm thì cơ sở Đoàn nơi tiếp nhận không tiếp nhận sinh hoạt Đoàn và giới thiệu vào nguồn thanh niên của đơn vị để theo dõi, phát triển đoàn viên mới.
- Trường hợp hồ sơ đoàn viên bị thất lạc trong quá trình chuyển sinh hoạt đoàn thì thực hiện theo mục 9.3 của Hướng dẫn này.
- Chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời:
+ Đoàn viên đi học tập, lao động, công tác, đoàn viên là học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ hè, đi thực tập, thực tế với thời gian không quá 03 tháng thì chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời đến cơ sở đoàn nơi học tập, lao động, công tác hoặc nơi cư trú mới. Đoàn cơ sở (chi đoàn cơ sở) có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời.
+ Việc chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời có thể thực hiện bằng thẻ đoàn viên hoặc giấy chuyển sinh hoạt đoàn (mẫu 04-TC) và do Đoàn cấp cơ sở triển khai thực hiện.
+ Trong thời gian sinh hoạt tạm thời, đoàn viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điều 2, điều 3 của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trừ quyền ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đoàn nơi đang sinh hoạt tạm thời. Sau thời gian sinh hoạt tạm thời, ban chấp hành chi đoàn nhận xét quá trình hoạt tạm thời của đoàn viên (mẫu 05-TC) rồi trình Đoàn cấp cơ sở đóng dấu xác nhận (trường hợp là chi đoàn cơ sở thì ban chấp hành chi đoàn cơ sở nhận xét và trực tiếp đóng dấu xác nhận).
- Đoàn viên chuyển đến những nơi chưa có tổ chức Đoàn vẫn phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn như đã quy định. Khi đến nơi mới, xuất trình hồ sơ và báo cáo với tổ chức Đảng, khi chuyển công tác đi nơi khác đề nghị tổ chức Đảng nhận xét ưu, khuyết điểm và giới thiệu về ban chấp hành đoàn cơ sở nơi tiếp nhận đoàn viên. Trường hợp nơi đoàn viên lao động, học tập, công tác không có tổ chức Đảng, Đoàn thì đoàn viên đó phải sinh hoạt ở nơi cư trú.
- Chuyển sinh hoạt đoàn ra nước ngoài, từ nước ngoài về nước thực hiện theo hướng dẫn liên tịch giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn với Đảng ủy ngoài nước.
2/. Về quản lý đoàn viên đi lao động ở xa, thời gian không ổn định:
- Đoàn viên lao động ở xa, thời gian không ổn định là những đoàn viên rời khỏi địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đến địa phương khác để lao động với thời gian không ổn định, không có điều kiện sinh hoạt Đoàn thường xuyên nơi cư trú.
- Trách nhiệm của đoàn viên:
+ Trước mỗi đợt đi lao động ở xa phải báo cáo với ban chấp hành chi đoàn về địa chỉ nơi đến để chi đoàn, đoàn cơ sở hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời và giúp đỡ.
+ Khi đến nơi lao động, đoàn viên liên hệ với chi đoàn, đoàn cơ sở nơi đến để đăng ký tham gia sinh hoạt đoàn; được dùng thẻ đoàn viên hoặc giấy chuyển sinh hoạt đoàn để sinh hoạt tạm thời.
- Trách nhiệm của cơ sở đoàn nơi đoàn viên đi: Chi đoàn lập sổ theo dõi danh sách đoàn viên kèm theo địa chỉ nơi đến của số đoàn viên đi lao động ở xa, thời gian không ổn định và báo cáo cho đoàn cơ sở để theo dõi. Đoàn cơ sở chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời cho đoàn viên bằng giấy chuyển sinh hoạt hoặc hướng dẫn đoàn viên dùng thẻ đoàn viên để đăng ký sinh hoạt tạm thời.
- Trách nhiệm của cơ sở đoàn nơi đoàn viên đến:
+ Đoàn cơ sở tiếp nhận thủ tục sinh hoạt tạm thời và giới thiệu đoàn viên về các chi đoàn.
+ Những địa bàn tập trung đông đoàn viên là lao động tự do và đã có đăng ký tạm trú thì đoàn cơ sở ở nơi đó có thể thành lập các chi đoàn trực thuộc để tổ chức hoạt động.
3/. Đối với đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú: thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành Đoàn.
4/. Quản lý hệ thống sổ sách của chi đoàn và hồ sơ đoàn viên
4.1. Quy định chung: Mỗi đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đều có Sổ đoàn viên, huy hiệu Đoàn và Thẻ đoàn viên.
4.2. Hồ sơ đoàn viên gồm: Sổ đoàn viên, Thẻ đoàn viên và các văn bản có liên quan.  
4.3. Quy định về quản lý đoàn viên:
- Đối với chi đoàn, ban chấp hành chi đoàn phải có Sổ quản lý đoàn viên theo mẫu do Trung ương Đoàn phát hành.
- Đối với Đoàn cấp cơ sở (gồm cả chi đoàn cơ sở), ban chấp hành Đoàn cấp cơ sở phải có:
+ Sổ quản lý của từng đoàn viên;
+ Sổ quản lý danh sách đoàn viên;
+ Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên và trao Thẻ đoàn viên; và các văn bản có liên quan.
+ Sổ giới thiệu chuyển đi và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn.
- Yêu cầu trong quản lý đoàn viên:
+ Đối với Sổ đoàn viên: Sổ đoàn viên do Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở quản lý. Hàng năm, khi chuẩn bị đến thời điểm nhận xét, đánh giá đoàn viên, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở chuyển Sổ đoàn viên về cho các chi đoàn. Ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm đánh giá và ghi nhận xét ưu, khuyết điểm, khen thưởng, kỷ luật và kết quả phân loại đoàn viên vào sổ của từng đoàn viên sau đó chuyển về Đoàn cơ sở xác nhận và quản lý theo quy định. Khi đoàn viên chuyển sinh hoạt Đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn có trách nhiệm hướng dẫn đoàn viên và thực hiện các thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn theo Hướng dẫn này.
+ Chi đoàn, Đoàn cơ sở hàng quý, 6 tháng, 1 năm có trách nhiệm báo cáo đầy đủ tình hình công tác đoàn viên của đơn vị mình cho Đoàn cấp trên trực tiếp.
+ Ngoài ra, bắt buộc đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở thường xuyên cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. (định kỳ hàng quý đều phải cập nhật phần mềm, hoặc có thay đổi về đoàn viên thì phải cập nhật vào phần mềm và sổ quản lý)
5/. Quản lý hồ sơ đoàn viên
5.1/. Quản lý Thẻ đoàn viên:
- Thẻ đoàn viên có giá trị chứng nhận tư cách đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thống nhất phát hành. Thẻ đoàn viên được dùng để đăng ký tham gia sinh hoạt Đoàn tạm thời và xuất trình khi cần. Đoàn viên sau khi trưởng thành Đoàn được giữ lại thẻ Đoàn viên.
- Đảm bảo tất cả đoàn viên đều có thẻ đoàn viên. Đối với đoàn viên mới được kết nạp: chi đoàn khi tiến hành hồ sơ kết nạp Đoàn đồng thời thực hiện các thủ tục đề nghị Thành Đoàn ra quyết định trao thẻ và tổ chức trao thẻ ngay trong lễ kết nạp hoặc chậm nhất không quá 1 tháng kể từ ngày được kết nạp vào Đoàn.
- Quy trình cấp Thẻ đoàn viên trường hợp mất thẻ hoặc chưa có thẻ:
+ Đoàn viên làm đơn xin cấp lại thẻ.
+ Ban Chấp hành chi đoàn có công văn (kèm theo đơn xin cấp lại thẻ của đoàn viên) gởi lên Thành đoàn đề nghị cấp lại thẻ cho đoàn viên.
+ Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn tiến hành các thủ tục cấp lại thẻ cho đoàn viên.
+ Chi đoàn cần chọn thời điểm thích hợp và có ý nghĩa gắn với các ngày lễ lớn hay các hoạt động của chi đoàn để tổ chức trao thẻ.
- Hình thức trình bày thẻ: chữ viết trong thẻ: chữ in, màu đen, rõ đẹp, cỡ chữ vừa phải; khuyến khích chữ đánh máy hoặc in vi tính (khung mẫu in thẻ Thành đoàn sẽ chuyển cho các cơ sở để in cho đoàn viên).
- Về trách nhiệm quản lý Thẻ đoàn viên:
+ Thành Đoàn là cấp có thẩm quyền ra quyết định trao thẻ và quản lý số thẻ đoàn viên đã được trao.
+ Trường hợp đoàn viên bị xoá tên: Ban Chấp hành Chi đoàn có trách nhiệm báo cáo với đoàn cấp trên để xoá số thẻ đoàn viên trong sổ quản lý thẻ của đơn vị.
+ Đoàn viên bị kỷ luật khai trừ thì bị thu hồi Thẻ; đoàn viên sử dụng Thẻ sai mục đích thì tùy mức độ bị xem xét xử lý kỷ luật. Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở có trách nhiệm thu hồi Thẻ và nộp cho Thành Đoàn quản lý.
+ Bí thư Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở có trách nhiệm bảo quản số thẻ bị thu hồi và nộp về Thành Đoàn để quản lý và xoá số thẻ trong sổ quản lý thẻ đoàn viên của đơn vị.
- Về trách nhiệm cấp phát Thẻ đoàn viên:
+ Thẻ và số hiệu trên Thẻ đoàn viên do Trung ương Đoàn thống nhất phát hành trên phạm vi toàn quốc.
+ Bộ phận Xây dựng Đoàn Thành Đoàn phát hành Thẻ cho các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn theo Công văn đề nghị của đơn vị.
+ Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn tổ chức lễ trao Thẻ cho đoàn viên như phần trên..
5.2/. Quản lý Sổ đoàn viên:
- Về trách nhiệm quản lý Sổ đoàn viên:
+ Đối với khu vực địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang và công nhân lao động: Đoàn cấp cơ sở trực tiếp bảo quản tại văn phòng đoàn hoặc khu vực làm việc được bố trí cho đoàn (có tủ chứa hồ sơ).
+ Đối với khu vực trường học: Đoàn trường trực tiếp bảo quản sổ đoàn viên tại văn phòng đoàn.
- Các trường hợp hủy hồ sơ đoàn viên:
+ Đoàn viên khi chuyển đơn vị công tác, học tập, lao động (trừ những trường hợp đoàn viên đi lao động ở xa, thời gian không ổn định và có báo cáo với ban chấp hành chi đoàn về việc tham gia sinh hoạt tạm ở cơ sở đoàn mới) từ một năm trở lên nhưng không tiến hành làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn theo quy định.
+ Đoàn viên bị vi phạm kỷ luật ở mức khai trừ hoặc đoàn viên bị xoá tên theo quy định của Điều lệ Đoàn.
- Hàng năm ban chấp hành đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở tiến hành họp và xem xét hủy sổ đoàn viên và xoá số thẻ đoàn viên trong danh sách quản lý đoàn viên của đơn vị và báo cáo lên Thành Đoàn.
6/. Trưởng thành Đoàn
6.1/. Mục đích: Công nhận trưởng thành Đoàn là việc tổ chức Đoàn trân trọng ghi nhận những đóng góp của đoàn viên cho Đoàn, công nhận quá trình rèn luyện và trưởng thành của đoàn viên.
6.2/. Yêu cầu:
- Đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định, nhưng không quá 35 tuổi.
- Đoàn viên quá 30 tuổi nếu được bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn hoặc làm công tác chuyên trách thì tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đoàn.
- Lễ trưởng thành cho đoàn viên nên được tiến hành vào các dịp kỷ niệm ngày: 26/3, 19/5, 2/9, 15/10 và ngày 22/12... hàng năm. Hoặc trong những hoạt động, sinh hoạt truyền thống của Đoàn, của đơn vị. Lễ trưởng thành Đoàn có thể được tổ chức ở Đoàn cơ sở hoặc chi đoàn.
6.3/. Quy trình, thủ tục tiến hành trưởng thành Đoàn cho đoàn viên:
- Hàng năm, Ban chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn viên quá 30 tuổi  và thông báo cho đoàn viên đó biết.
- Khi có đoàn viên quá 30 tuổi, ban chấp hành chi đoàn gặp gỡ đoàn viên để biết nguyện vọng của đoàn viên. Nếu đoàn viên có nguyện vọng tiếp tục được tham gia sinh hoạt Đoàn thì xem xét để đoàn viên tiếp tục được tham gia sinh hoạt Đoàn nhưng không quá 35 tuổi. Nếu đoàn viên có nguyện vọng được trưởng thành đoàn thì chi đoàn lập danh sách báo cáo với ban chấp hành Đoàn cơ sở đề nghị xét và ra quyết định trưởng thành Đoàn cho đoàn viên.
- Lễ trưởng thành phải được chuẩn bị thật chu đáo, trang trọng và tạo được không khí thân mật.
- Nếu đoàn viên ưu tú đến tuổi trưởng thành: Ban chấp hành chi đoàn tổ chức lễ trưởng thành, ghi nhận quá trình phấn đấu và trưởng thành của đoàn viên. Ban chấp hành cơ sở Đoàn giới thiệu, thông tin với chi bộ, đoàn thể nơi đoàn viên đang công tác, lao động, sinh hoạt và học tập để có hướng tiếp tục theo dõi, giúp đỡ theo quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.
6.4/. Chương trình lễ trưởng thành Đoàn:
- Văn nghệ.
- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.
- Đại diện ban chấp hành chi đoàn giới thiệu tóm tắt quá trình sinh hoạt Đoàn và những thành tích đóng góp của đoàn viên trưởng thành.
- Trao "Giấy chứng nhận trưởng thành Đoàn" (theo mẫu do Thành Đoàn phát hành) và tặng phẩm kỷ niệm (nếu có) cho đoàn viên trưởng thành.
- Đoàn viên (hoặc đại diện đoàn viên) trưởng thành phát biểu cảm tưởng.
- Đại diện đoàn viên đang sinh hoạt Đoàn phát biểu.
- Đại diện cấp ủy và các đại biểu khác phát biểu.
- Kết thúc.
7/. Về đoàn viên danh dự
- Đối tượng: Đoàn viên danh dự là những người thực sự tiêu biểu, là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi noi theo, có tâm huyết và có nhiều đóng góp với Đoàn, có uy tín trong thanh thiếu nhi và xã hội. Đoàn viên danh dự là những người đã trưởng thành Đoàn và đồng ý làm đoàn viên danh dự.
- Quy trình, thủ tục và thẩm quyền xét kết nạp:
+ Trong quá trình công tác, hoạt động, tổ chức cơ sở Đoàn nhận thấy có những người đủ tiêu chuẩn và sẵn sàng làm đoàn viên danh dự thì báo cáo Ban Thường vụ Thành Đoàn xem xét quyết định.  
+ Đoàn cơ sở tổ chức lễ kết nạp đoàn viên danh dự trang trọng, có tính tôn vinh người được kết nạp và giáo dục đối với đoàn viên, thanh thiếu nhi.
- Quyền và nghĩa vụ của đoàn viên danh dự:
+ Được cấp Thẻ đoàn viên danh dự, được tham dự một số sinh hoạt và hoạt động của Đoàn.
+ Được tham gia thảo luận, hoạt động và đề xuất ý kiến về các công việc của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
+ Tích cực tham gia vào công tác giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi, tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng của Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội.
- Các trường hợp thôi là đoàn viên danh dự:
+ Đoàn viên danh dự có đề nghị xin thôi là đoàn viên danh dự thì Ban Thường vụ Thành Đoàn nơi kết nạp hoặc nơi đoàn viên danh dự sinh sống, học tập, công tác ra thông báo cho thôi là đoàn viên danh dự.
+ Đoàn viên danh dự vi phạm pháp luật, kỷ luật, đạo đức có ảnh hưởng đến uy tín của Đoàn thì Ban Chấp hành Đoàn cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Thành Đoàn quyết định xóa tên đoàn viên danh dự.
- Đoàn viên danh dự chuyển nơi cư trú, lao động, học tập và công tác thì được chuyển sinh hoạt Đoàn như đoàn viên bình thường.
8/. Xóa tên trong danh sách đoàn viên
- Trường hợp đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng đoàn phí ba tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng thì hội nghị chi đoàn xem xét, quyết định xóa tên đoàn viên và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp (việc xóa tên đoàn viên không được coi là hình thức kỷ luật của Đoàn).
- Trường hợp đoàn viên thường xuyên đi học tập, lao động, công tác ở xa không quá 1 năm, trong thời gian đó đoàn viên có báo cáo với ban chấp hành chi đoàn và sau mỗi đợt đi, về vẫn tham gia sinh hoạt, đóng đoàn phí đầy đủ và có những đóng góp cho hoạt động của chi đoàn thì không coi là bỏ sinh hoạt và không xóa tên trong danh sách đoàn viên.
9/. Khôi phục hồ sơ đoàn viên khi thất lạc
9.1/. Trường hợp thất lạc Thẻ đoàn viên nhưng còn sổ đoàn viên:
Trường hợp thất lạc Thẻ đoàn viên nhưng còn Sổ đoàn viên thì đoàn viên làm đơn gửi ban chấp hành chi đoàn để đề nghị đoàn cơ sở tiến hành thủ tục cấp lại Thẻ đoàn viên theo quy định tại mục 5.1 của Hướng dẫn này.
9.2/. Trường hợp thất lạc Nghị quyết kết nạp đoàn viên nhưng còn Sổ đoàn viên:
- Ban chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn viên mất Nghị quyết kết nạp đoàn nhưng còn sổ đoàn viên báo cáo và đề nghị ban chấp hành Đoàn cơ sở trực tiếp cấp lại Nghị quyết kết nạp đoàn viên.
Từ đó, Căn cứ thông tin trong sổ đoàn viên, ban chấp hành Đoàn cơ sở tiến hành cấp lại Nghị quyết cho đoàn viên. Cần ghi lại đầy đủ thông tin theo Nghị quyết cũ, tuy nhiên ở phần ký tên của ban chấp hành Đoàn cơ sở ra Nghị quyết, ban chấp hành Đoàn cơ sở cấp lại Nghị quyết ghi chú dòng chữ “Nghị quyết được cấp lại ngày….tháng ….năm” và ký tên, đóng dấu ở góc trái của Nghị quyết mới.
9.3/. Trường hợp thất lạc Sổ đoàn viên:
Trường hợp 1: Làm thất lạc trong quá trình quản lý hồ sơ đoàn viên
- Cấp bộ Đoàn có trách nhiệm quản lý sổ đoàn viên để xảy ra tình trạng thất lạc sổ phải kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan trong Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp và báo cáo lên Thành Đoàn; đồng thời tiến hành cấp lại sổ cho đoàn viên.
Trường hợp 2: Đoàn viên làm thất lạc trong quá trình chuyển sinh hoạt Đoàn
- Ban Chấp hành Chi đoàn – nơi đoàn viên chuyển đến hướng dẫn đoàn viên thực hiện thủ tục khôi phục hồ sơ:
+ Bản tường trình về quá trình từ khi kết nạp đoàn và tham gia hoạt động Đoàn đến khi bị thất lạc hồ sơ; nêu rõ nguyên nhân thất lạc hồ sơ phải có xác nhận của cơ sở đoàn mà đoàn viên sinh hoạt trước khi chuyển đến đơn vị hiện tại.
+ Bản sao Thẻ đoàn viên, Nghị quyết kết nạp Đoàn viên và các loại Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận trong quá trình hoạt động Đoàn (nếu có).
- Căn cứ vào nội dung trong bản tường trình và các hồ sơ liên quan, cơ sở Đoàn – nơi tiếp nhận đoàn viên thực hiện:
+ Làm lại toàn bộ hồ sơ hoặc bổ túc hồ sơ thiếu đối với đoàn viên không vi phạm kỷ luật, không bỏ sinh hoạt Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn, không bị xóa tên khỏi danh sách đoàn viên.
+ Ra quyết định khôi phục hồ sơ đoàn viên, cấp lại sổ đoàn viên và đính kèm quyết định khôi phục vào sổ đoàn viên mới cho đoàn viên.
+ Tiếp tục quản lý đoàn viên theo quy định.
- Cấp lại sổ đoàn viên dựa trên thông tin trước đó của người đoàn viên:
+ Ghi lại đầy đủ thông tin của đoàn viên trong sổ đoàn viên.
+ Đối với Nghị quyết kết nạp đoàn viên: điền đầy đủ thông tin về ngày kết nạp, đơn vị kết nạp…. Ở góc trái của Nghị quyết, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ký xác nhận khôi phục hồ sơ đoàn viên, ghi rõ: “khôi phục hồ sơ đoàn viên …………… theo Quyết định số…… ngày ….. tháng … năm …… của Ban Chấp hành Đoàn ………….về việc khôi phục hồ sơ đoàn viên”.
+ Ghi nhận lại toàn bộ quá trình phấn đấu, thành tích của đoàn viên vào phần nhận xét, đánh giá của sổ đoàn viên theo nội dung xác nhận của Đoàn cơ sở - nơi chuyển đi.
* Lưu ý:
Không cấp lại hồ sơ đoàn trong trường hợp đoàn viên gián đoạn sinh hoạt quá 3 tháng mà không có lý do chính đáng hoặc không có xác nhận của Đoàn cơ sở trước khi chuyển đến Đoàn cơ sở mới. Đối với các trường hợp trên, cơ sở Đoàn tạo điều kiện để đoàn viên phấn đấu kết nạp lại theo quy trình, thủ tục tại Điều 1, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
III/. PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN VÀ CHI ĐOÀN
A. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN
1/. Đoàn viên là học sinh khối THPT:
1.1/. Đoàn viên xuất sắc:
- Là những đoàn viên tham gia đầy đủ, tích cực và sáng tạo các hoạt động do BCH Đoàn Trường, của Chi đoàn tổ chức, đóng đoàn phí đầy đủ.
- Điểm học tập của năm học đạt từ loại khá trở lên, không bị trượt bất kỳ môn học nào; Điểm thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên đạt 80 điểm trở lên (hoàn thành 100% nội dung rèn luyện bắt buộc và ít nhất 02 nội dung rèn luyện mở rộng).
- Tham gia ít nhất 05 ngày hoạt động tình nguyện trong năm học.
- Không vi phạm kỷ luật, pháp luật.
1.2/. Đoàn viên khá:  
- Là người thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập: Điểm học tập năm học không được thấp hơn 6.0, không bị trượt bất kỳ môn học nào; Điểm thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên đạt từ 70 đến dưới 80 điểm.
- Tham gia 02 - 04 ngày hoạt động tình nguyện trong năm học.
- Tham gia đầy đủ các nội dung rèn luyện đoàn viên, xong chỉ thực hiện tốt một số nội dung, còn các nội dung còn lại thực hiện đạt mức trung bình trở lên.
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đoàn các hoạt động của Chi đoàn, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, của Nhà trường, của Đoàn trường tổ chức và đóng đoàn phí đầy đủ.
- Không vi phạm kỷ luật, pháp luật.
1.3/. Đoàn viên trung bình:
- Có ý thức thực hiện nhiệm vụ của người đoàn viên, tham gia không đầy đủ các nội dung rèn luyện đoàn viên và chỉ thực hiện các nội dung đã đăng ký đạt mức khá hoặc trung bình.
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng đoàn phí không đầy đủ (thiếu một số tháng trong năm học đó).
- Có cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện: Điểm trung bình năm học thấp hơn 5.0, không bị trượt bất kỳ môn học nào, điểm thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên đạt từ 60 đến dưới 70 điểm.
- Tham gia sinh hoạt đoàn và các hoạt động của Chi đoàn, Chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, của Nhà trường, của Đoàn trường không thường xuyên.
- Tham gia ít nhất 01 ngày hoạt động tình nguyện trong năm học.
- Vi phạm pháp luật và bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.
1.4/. Đoàn viên yếu kém:
- Thiếu ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao, không thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên...
- Ít tham gia sinh hoạt đoàn, các hoạt động của Chi đoàn, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, Nhà trường, Đoàn trường tổ chức, đóng đoàn phí không đầy đủ.
- Vi phạm khuyết điểm chưa có ý thức tự giác kiểm điểm sửa chữa.
- Không tham gia hoạt động tình nguyện trong năm học.
- Vi phạm pháp luật, bị xử lý hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
2/. Đoàn viên khối địa bàn dân cư:
2.1/. Đoàn viên xuất sắc:
- Là những đoàn viên tham gia đầy đủ, tích cực và sáng tạo các hoạt động do BCH Đoàn cơ sở, của Chi đoàn tổ chức, đóng đoàn phí đầy đủ.
- Điểm thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên đạt 80 điểm trở lên (hoàn thành 100% nội dung rèn luyện bắt buộc và ít nhất 02 nội dung rèn luyện mở rộng).
- Tham gia ít nhất 05 ngày hoạt động tình nguyện trong năm.
- Không vi phạm Pháp luật.
2.2/. Đoàn viên khá:  
- Là người thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Điểm thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên đạt từ 70 đến dưới 80 điểm.
- Tham gia ít nhất 02 - 04 ngày hoạt động tình nguyện trong năm.
- Tham gia đầy đủ các nội dung rèn luyện đoàn viên, xong chỉ thực hiện tốt một số nội dung, còn các nội dung còn lại thực hiện đạt mức trung bình trở lên.
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đoàn các hoạt động của Chi đoàn, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, của Đoàn cơ sở tổ chức và đóng đoàn phí đầy đủ.
- Không vi phạm Pháp luật.
2.3/. Đoàn viên trung bình:
- Có ý thức thực hiện nhiệm vụ của người đoàn viên, tham gia không đầy đủ các nội dung rèn luyện đoàn viên và chỉ thực hiện các nội dung đã đăng ký đạt mức khá hoặc trung bình.
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng đoàn phí không đầy đủ (thiếu một số tháng trong năm đó).
- Có cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, rèn luyện: Điểm thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên đạt từ 60 đến dưới 70 điểm.
- Tham gia sinh hoạt đoàn và các hoạt động của Chi đoàn, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, của Đoàn cơ sở không thường xuyên.
- Tham gia ít nhất 01 ngày hoạt động tình nguyện trong năm.
- Vi phạm pháp luật, bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.
2.4/. Đoàn viên yếu kém:
- Thiếu ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao, không thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên...
- Ít tham gia sinh hoạt đoàn, các hoạt động của Chi đoàn, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, Đoàn cơ sở tổ chức, đóng đoàn phí không đầy đủ.
- Vi phạm khuyết điểm chưa có ý thức tự giác kiểm điểm sửa chữa.
- Không tham gia hoạt động tình nguyện trong năm.
- Vi phạm pháp luật, bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
3/. Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (Gọi chung là công chức, viên chức):
3.1/. Đoàn viên xuất sắc:
Đoàn viên được xếp loại Xuất sắc nếu đạt được tất cả các tiêu chuẩn sau: Lập trường tư tưởng vững vàng, thực hiện đầy đủ Điều lệ Đoàn và các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị;  không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào; tham gia sinh hoạt và đóng đoàn phí đầy đủ (vắng họp không quá 1 lần có phép trong một năm); tích cực tham gia các hoạt động của Chi đoàn, của Đoàn cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đoàn các cấp phân công, là công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm.
3.2/. Đoàn viên khá:
Đoàn viên được xếp loại khá nếu: hoàn thành nhiệm vụ công chức, viên chức, tham gia các nội dung hoạt động nhưng chỉ thực hiện tốt 01 nội dung; không vi phạm kỷ luật, tham gia và chấp hành sự phân công, điều động của Đoàn các cấp nhưng không có thành tích tiêu biểu; vắng họp không quá 2 lần có phép trong một năm.
3.3/. Đoàn viên trung bình:
Đoàn viên được xếp loại trung bình nếu: hoàn thành nhiệm vụ công chức, viên chức, có tham gia công tác Đoàn nhưng không chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức, đăng ký và thực hiện đạt mức trung bình các chương trình họat động hoặc bị kỷ luật ở mức độ khiển trách, vắng họp 1 lần không phép hoặc 3 lần có phép trong một năm, hoặc vi phạm pháp luật giao thông đường bộ (có giấy báo của địa phương gửi về).
3.4/. Đoàn viên yếu kém:
Đoàn viên được xếp loại yếu kém nếu: không hoàn thành nhiệm vụ cán bộ viên chức; hoặc không đăng ký hoặc có đăng ký nhưng không thực hiện chương trình họat động; hoặc không chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; hoặc bị kỷ luật ở mức độ cảnh cáo trở lên.
Ghi chú: Đối với cán bộ được thủ trưởng đơn vị cử đi công tác trùng với lịch họp chi đoàn thì không tính cán bộ đó vắng họp.
B. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHI ĐOÀN
1/. Chi đoàn vững mạnh:
Là chi đoàn đạt được các tiêu chuẩn:
- Đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ chi đoàn (1 tháng 1 lần), tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chi đoàn. Tổ chức Đại hội đúng quy định, thực hiện tốt công tác Đoàn vụ và quản lý đoàn viên (sử dụng sổ chi đoàn và cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên).
  - Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt động bám sát với nhiệm vụ chính trị của chi đoàn và định hướng chỉ đạo của Đoàn cấp trên. Hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của chi đoàn. Thực hiện tốt các chương trình do Đoàn cấp trên phát động và chỉ đạo. Chủ động thiết lập và xử lý các mối quan hệ của chi đoàn.
  - Tổ chức thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên. Phát huy tốt nguồn lực của đoàn viên trong quá trình thực hiện chương trình.
  - Có ít nhất 80% đoàn viên được xếp loại khá trở lên; trong đó có ít nhất 20% đoàn viên đạt loại xuất sắc, 10% đoàn viên được phân loại trung bình trở lên và không có đoàn viên yếu kém.
- Lưu ý, Đối với chi đoàn khối địa bàn dân cư: phải đạt 7/7 tiêu chí Chi đoàn đạt chuẩn hàng năm được cấp trên công nhận.
2/. Chi đoàn khá:
Là chi đoàn đạt được các tiêu chuẩn:
- Đảm bảo việc sinh hoạt lệ của Chi đoàn (họp 1 lần / tháng), đảm bảo việc thu, chi, trích nộp đoàn phí đúng quy định, tập hợp được thanh niên, làm tốt việc phát triển đoàn viên mới, tham gia xây dựng Đảng.
- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các qui định của chi Đoàn, Đoàn cơ sở về công tác quản lý sổ sách, chế độ báo cáo định kỳ.
- Chủ động đề ra ít nhất 1 hoạt động/năm và tổ chức các hoạt động của chi đoàn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chung của đoàn viên, thanh niên.
- Chấp hành tốt việc phân công, điều động của Đoàn cấp trên. Vận động đoàn viên thanh niên tham gia có hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị và phong trào của Đoàn các cấp.
- Có ít nhất 60% đoàn viên được phân loại Khá trở lên; trong đó có ít nhất 15% đoàn viên đạt loại xuất sắc, 10% đoàn viên được phân loại trung bình trở lên và số đoàn viên yếu kém không quá 5%.
- Lưu ý, Đối với chi đoàn khối địa bàn dân cư: hoàn thành ít nhất 6/7 tiêu chí Chi đoàn đạt chuẩn hàng năm.
3/. Chi đoàn trung bình:
Vi phạm vào một trong những điểm sau đây:
- Không duy trì tốt sinh hoạt lệ chi đoàn (bỏ họp 1 lần trong một năm).
- Chậm trễ trong việc thu, chi, trích nộp đoàn phí theo qui định (đã hoàn thành nhưng chậm hơn so với quy định của Đoàn cấp trên).
- Có hơn 50% (nhưng không quá 65%) đoàn viên bị xếp loại trung bình, yếu kém (số đoàn viên yếu, kém không quá 10%).
- Không hoàn thành tốt sự phân công, điều động của Đoàn cấp trên.
- Không tổ chức được các hoạt động của chi đoàn, không phát huy được vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu nguyện của đoàn viên, thanh niên.
Có đoàn viên bị kỷ luật từ mức độ cảnh cáo trở lên (nhưng không quá 3% tổng số đoàn viên).
- Tập thể mất đoàn kết, để xảy ra những vấn đề gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của tổ chức Đoàn.
- Lưu ý, Đối với chi đoàn khối địa bàn dân cư: hoàn thành ít nhất 5/7 tiêu chí Chi đoàn đạt chuẩn hàng năm.
4/. Chi đoàn yếu kém:
Vi phạm vào một trong những điểm sau đây:
- Không duy trì tốt sinh hoạt lệ chi đoàn (bỏ họp lệ từ 2 lần trở lên trong một năm).
- Không hoàn thành việc thu, chi, trích nộp đoàn phí theo qui định (tính đến thời điểm đánh giá, xếp loại).
- Có hơn 65% đoàn viên bị xếp loại Trung bình, yếu kém; hoặc hơn 15% đoàn viên trở lên bị xếp loại yếu kém.
- Không chấp hành sự phân công, điều động của Đoàn cấp trên.
- Không tổ chức được các hoạt động của chi đoàn, không phát huy được vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu nguyện của đoàn viên, thanh niên.
- Có hơn 5% tổng số đoàn viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.
- Tập thể mất đoàn kết, để xảy ra những vấn đề gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của tổ chức Đoàn.
- Lưu ý, Đối với chi đoàn khối địa bàn dân cư: hoàn thành ít nhất 4/7 tiêu chí Chi đoàn đạt chuẩn hàng năm hoặc không thực hiện phong trào này.
C. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN
- Việc đánh giá phân loại đoàn viên, chi đoàn phải được thực hiện nghiêm túc, công bằng, công khai, khách quan và đúng tiến độ (trước ngày 30/9 hàng năm).
- Việc phân loại đoàn viên, chi đoàn phải được xem như là điều kiện để bình xét, đề nghị khen thưởng.
- Đối với từng đoàn viên, Ban chấp hành Chi đoàn cần đặc biệt lưu ý đến sự tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được phân công của từng cá nhân.
- Thành tích tham gia hoạt động của từng đoàn viên phải được xem xét dựa trên nỗ lực đóng góp của Đoàn viên đó với phong trào chung của các cấp bộ Đoàn trong toàn địa phương, đơn vị.
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1/. Quy trình phân loại đoàn viên và chi đoàn:
  Cuối mỗi năm, trước Đại hội chi đoàn, Đoàn viên căn cứ các tiêu chuẩn và bảng đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên làm bản báo cáo nêu rõ những thành tích, kết quả đạt được của năm và tự phân loại. Ban chấp hành các chi đoàn tổng hợp danh sách, kiểm tra và tổ chức họp xét, sau đó tổ chức họp chi đoàn, đưa ra thảo luận kết quả trước toàn thể đoàn viên, tiến hành biểu quyết thông qua (Có hai hình thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín, nhưng phải biểu quyết lần lượt từng đoàn viên cho đến hết). Sau khi có kết quả phân loại đoàn viên, chi đoàn tiến hành phân loại chi đoàn mình và tiến hành bình xét danh hiệu Đoàn viên ưu tú.
2/. Đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) và quy trình bình xét
2.1/. Đoàn viên ưu tú là những đoàn viên:
  • Qua phân tích chất lượng đoàn viên hàng năm được phân loại đạt đoàn viên xuất sắc,
- Là những đoàn viên tiêu biểu nhất, gương mẫu, tham gia đầy đủ, tích cực và sáng tạo các hoạt động do Đoàn cấp trên, của Chi đoàn tổ chức.
- Được ban chấp hành Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở công nhận là Đoàn viên ưu tú trên cơ sở đề nghị của Ban Chấp hành chi đoàn (sau khi thực hiện quy trình xét đoàn viên ưu tú)
* Chú ý: Nếu chi đoàn được xếp loại yếu kém thì không bình xét ĐVƯT; Nếu chi đoàn được xếp loại Trung bình thì chỉ bình xét ĐVƯT các đoàn viên trong Chi đoàn, đối với tập thể Ban chấp hành Chi đoàn không được bình xét ĐVƯT.
2.2/. Quy trình bình xét danh hiệu Đoàn viên ưu tú
- Số lượng đoàn viên ưu tú của 1 chi đoàn được bình bầu không quá 50% số đoàn viên được phân loại xuất sắc của chi đoàn đó (số được làm tròn. Ví dụ: chi đoàn có 13 đoàn viên xuất sắc được bình chọn tối đa 07 đoàn viên ưu tú).
- Các cá nhân đạt xếp loại xuất sắc báo cáo vắn tắt thành tích, kết quả tiêu biểu đạt được trước chi đoàn. Chi đoàn bỏ phiếu kín bình bầu đoàn viên ưu tú. Đoàn viên đạt danh hiệu ưu tú trong năm phải được ít nhất 1/2 số đoàn viên của chi đoàn tín nhiệm bình bầu.Trên cơ sở kết quả bình chọn của các đoàn viên, Ban Chấp hành chi đoàn tiến hành tổng hợp danh sách đoàn viên ưu tú của chi đoàn mình gửi BCH Đoàn cơ sở xem xét, công nhận.
- Ban chấp hành Đoàn cơ sở xét, ra quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho các đoàn viên xuất sắc đạt danh hiệu Đoàn viên ưu tú.
Trên đây là hướng dẫn nghiệp vụ cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022; Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung Hướng dẫn này./.
 
Nơi nhận:
- TT Tỉnh Đoàn;
- Ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh Đoàn;
- TT Thành ủy;
- BTC, BDV Thành ủy;
- Ban Thường vụ Thành Đoàn;
- BCH Đoàn các cơ sở;
- Lưu: VP.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
P.BÍ THƯ
(Đã ký)
 
 
 
 Trần Thái Trung
 
 

Tác giả bài viết: Thành Đoàn Sa Đéc

Nguồn tin: Thành Đoàn Sa Đéc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống Kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 109

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22571

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1640431

Văn Bản Mới

Link Website

Đăng Ký/ Đăng Nhập