HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2020 "CHUNG TAY BẢO VỆ TRẺ EM, PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

Trang nhất » Văn bản » Hướng dẫn

Hướng dẫn đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm giai đoạn 2019 - 2024

Thứ ba - 05/11/2019 22:13
Hướng dẫn đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích giai đoạn 2019 - 2024
HỘI LHTN VIỆT NAM  
ỦY BAN THÀNH PHỐ SA ĐÉC Sa Đéc, ngày  28  tháng 8 năm 2019
***  
Số:  21 -HD/UBH  
 
HƯỚNG DẪN
Nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích
Thành phố Sa Đéc giai đoạn 2019 - 2024
--------------
 
        Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Nghị quyết số 06-NQ/TU, của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố Sa Đéc khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024;
        Thực hiện việc chuyển đổi mô hình sinh hoạt Chi hội sang mô hình CLB, tổ, đội, nhóm sở thích, góp phần nâng cao chất lượng câu lạc bộ (CLB), tổ, đội, nhóm giai đoạn 2019 – 2022; Ủy ban Hội LHTN Thành phố Sa Đéc xây dựng hướng dẫn định hướng, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, cụ thể như sau:
I/. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Nhằm nâng cao chất lượng của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội; thay đổi hình thức sinh hoạt của các CLB, Tổ, Đội, nhóm kém hiệu quả chuyển sang thành lập các CLB, tổ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích phù hợp của từng đối tượng hội viên, thanh niên.
Nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các CLB, tổ, đội, nhóm cũng như các tổ chức tập thể tự phát ở địa phương, đơn vị.
Định hướng và theo dõi nội dung hoạt động của các CLB, tổ, đội, nhóm (sau đây gọi tắt là tổ chức Hội), tránh việc hình thức, không duy trì hoạt động.
II/. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN
A/. CHUYỂN ĐỔI TỔ CHỨC HỘI HOẠT ĐỘNG KÉM HIỆU QUẢ SANG THÀNH LẬP CÁC CLB, TỔ, ĐỘI, NHÓM THEO SỞ THÍCH.
1/. Quy trình chuyển đổi, sáp nhập
- Bước 1: Trên cơ sở thực trạng hoạt động các tổ chức Hội, nhu cầu thực tế của thanh niên, tổ chức Hội nào hoạt động kém hiệu quả thì Ủy ban Hội cơ sở nơi đó kịp thời xin ý kiến của Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp phân công cán bộ bám sát địa bàn tiến hành rà soát, phân loại từng hội viên, thanh niên theo từng ngành nghề, nhu cầu,.. để lựa chọn hình thức chuyển đổi cho phù hợp.
- Bước 2: Chọn cử người có uy tín trong thanh niên tiến hành vận động, hướng dẫn và xây dựng các văn bản có liên quan gửi đến Ủy ban Hội cấp trên trực tiếp xét duyệt.
- Bước 3: Tiến hành chia tách, sáp nhập hoặc giải thể tổ chức Hội (nguyên tắc cấp nào ra quyết định thành lập thì cấp đó có quyền ra quyết định giải thể); Ủy ban Hội cơ sở tiến hành hướng dẫn, tổ chức Hội xây dựng Quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động, hồ sơ sổ sách theo quy định. Tổ chức Hội trực thuộc cấp nào thì do Ủy ban Hội cấp đó ra quyết định công nhận Ban chủ nhiệm (hoặc Ban điều hành).
- Bước 4: Ban chủ nhiệm (Ban điều hành) điều hành hoạt động của CLB, tổ, đội, nhóm mình đảm bảo đúng với Quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động, xây dựng các phong trào thi đua sôi nổi, đảm bảo đúng pháp luật, phục vụ lợi ích cho thanh niên, cộng đồng, tạo môi trường lành mạnh để hội viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng, phát triển; định kỳ gửi báo cáo hoạt động về cho Ủy ban Hội cấp trên trực tiếp; giới thiệu cho tổ chức Đoàn những hội viên ưu tú trong CLB, tổ, đội, nhóm để xem xét kết nạp Đoàn.
- Đối với Ủy ban Hội cơ sở: thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Ban chủ nhiệm (Ban điều hành) nâng cao kiến thức trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
2/. Các loại hình và phương thức hoạt động
Giai đoạn 2019 – 2024, Các cơ sở Hội cần tập trung xây dựng các loại hình tổ chức hội xoay quanh các nhóm như sau:
- Nhóm văn hóa, văn nghệ (Gợi ý: Ca hát, nhảy múa, thời trang, mỹ thuật, nhíp ảnh, thơ ca, hội họa,…): Định hướng xây dựng chương trình sinh hoạt định kỳ (tuần, tháng, quý), tổ chức rèn luyện, giao lưu; tham gia các hội thi, hội diễn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước; các hoạt động giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, lễ nghi tôn giáo,…..
- Nhóm thể dục, thể thao (Gợi ý: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, đá cầu, …): Định hướng xây dựng chương trình sinh hoạt định kỳ (tuần, tháng, quý), tổ chức rèn luyện, giao lưu; tham gia các giải thi đấu, giao lưu, đẩy mạnh hong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong hội viên, thanh niên; phấn đấu mỗi hội viên đăng ký rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao phù hợp.
- Nhóm hoạt động tình nguyện (Gợi ý các đội thanh niên tình nguyện chuyên sâu trên các lĩnh vực: An ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường …): Định hướng xây dựng chương trình sinh hoạt định kỳ (tuần, tháng, quý), chương trình phối hợp, kế hoạch hoạt động cụ thể tại địa phương, địa bàn,….hoạt động đsung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong quy chế, đảm bảo các quy định của Pháp luật.
- Nhóm tham gia phát triển kinh tế: Cần chú ý nâng cao trình độ chuyên môn; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp. Chú trọng vào các lĩnh vực ngành nghề truyền thống tại địa phương, ngành nghề mà là thế mạnh của địa phương,… tổ chức dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất; trao đổi thông tin về vật giá, thị trường tiêu thụ; hình thành tổ hợp tác sản xuất để tăng chất lượng đầu ra của sản phẩm; tập hợp gương thanh niên là điển hình trong vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng tại địa phương, thanh niên có khát vọng làm giàu hình thành các nhóm thanh niên khởi nghiệp, hướng dẫn thanh niên vươn lên thoát nghèo.
- Nhóm học thuật các trường THPT, THCS: định hướng các CLB, tổ, đội, nhóm xoay quanh kỹ năng mềm, sở thích, ngoại ngữ, tin học, lịch sử,...nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, tăng học sinh đạt học lực khá giỏi, hạn chế hội viên học sinh trung bình, yếu.
- Nhóm phục vụ đời sống: định hướng các CLB, tổ, đội, nhóm tổ chức rèn luyện các loại kỹ năng thích nghi, kỹ năng sống, ….hỗ trợ hội viên thanh niên tham gia các tiến trình hội nhập và phát triển.
3/. Thủ tục công nhận:
- Danh sách hội viên.
- Danh sách Ban Điều hành (Ban Chỉ nhiệm) CLB, tổ, đội, nhóm.
- Văn bản đề nghị gửi về Ủy ban Hội cấp trên hoặc Ban Thường vụ Đoàn (đối với những nơi chưa có Ủy ban Hội) chuẩn y, công nhận.
4/. Chương trình lễ công nhận:
a. Phần nghi thức:
- Chào cờ, hát Quốc ca, Hội ca, mặc niệm (nếu có) theo nghi thức, hô đáp khẩu hiệu của Hội.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
b. Phần nội dung:
- Đại diện (Ban điều hành lâm thời) đội, nhóm hoặc CLB được công nhận đọc đơn đề nghị được công nhận.
- Đại diện UBH hoặc BCH Đoàn cơ sở giới thiệu quá trình hoạt động, đọc quyết định công nhận: đội, nhóm hoặc CLB và Ban chủ nhiệm (ban điều hành) đội, nhóm hoặc CLB.
- Trao quyết định, gắn huy hiệu, trao thẻ hội viên mới.
- Đại diện Ban chủ nhiệm (Ban điều hành) đội, nhóm, chi hội hoặc CLB mới nhận nhiệm vụ.
- Phát biểu lãnh đạo (nếu có).
- Tuyên bố kết thúc, chào cờ bế mạc.
B/. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CLB, TỔ, ĐỘI, NHÓM
1/. Đảm bảo duy trì và phát triển CLB, tổ, đội, nhóm trên địa bàn dân cư, trường học.
Thống kê số lượng các CLB, tổ, đội, nhóm ở địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hoạt động và triển khai thực hiện có hiệu quả, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ của chính quyền và các ban, ngành địa phương, đơn vị.
Định  kỳ 6 tháng, năm tổ chức sơ tổng kết, đánh giá các hoạt động của CLB, tổ, đội, nhóm; tuyên dương các CLB, tổ, đội, nhóm có hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên, thanh niên phát triển.
2/. Nắm bắt tình hình hoạt động của các CLB, tổ, đội, nhóm tự phát tại địa phương, đơn vị
Nắm bắt, tìm hiểu phương thức hoạt động, đối tượng tham gia của các CLB, tổ, đội, nhóm tự phát để chủ động liên hệ, gắn kết và có định hướng cụ thể vào tổ chức Hội thông qua các đợt xung kích tình nguyện vì cộng đồng, các cuộc thi thể hiện năng khiếu, sở thích...
Khi có các nhóm tình nguyện, sở thích tự phát từ nơi khác đến hoạt động tại địa phương, cần báo cáo kịp thời lên Đoàn cấp trên.
III/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1/. Ủy ban Hội Thành phố:
- Xây dựng kế hoạch triển khai các đơn vị thực hiện hiệu quả. Thường xuyên phân công cán bộ tham gia sinh hoạt, kịp thời hỗ trợ cơ sở trong việc chuyển đổi mô hình sinh hoạt, củng cố  CLB, tổ, đội, nhóm hoặc thành lập mới.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan đến công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn.
- Kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động.
2/. Ủy ban Hội cơ sở:
- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch có hiệu quả.
- Thường xuyên tổ chức rà soát thực lực hoạt động của các tổ chức Hội trực thuộc, thực lực hội viên, thanh niên trên địa bàn để có những biện pháp kịp thời củng cố, chuyển đổi mô hình sinh hoạt hợp lý; phấn đấu mỗi cơ sở Hội hàng năm tổ chức chuyển đổi hoặc thành lập mới ít nhất 02 CLB, tổ, đội, nhóm theo nghề nghiệp, sở thích và hoạt động hiệu quả.
Trên đây là kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức Hội trực thuộc, giai đoạn 2019 – 2024 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố Sa Đéc./.
Nơinhận:                                                                                     
- BDV Thành Ủy;
- Thường trực Thành đoàn;
- UBH các cơ sở;
- Lưu.
 
TM. ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM
THÀNH PHỐ SA ĐÉC
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký
 
Trần Thái Trung
 
 

Tác giả bài viết: Thành đoàn Sa Đéc

Nguồn tin: Thành Đoàn Sa Đéc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Thống Kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 537

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1545

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1314792

Link Website

Đăng Ký/ Đăng Nhập