CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2021)

Trang nhất » Văn bản » Chương trình

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Sa Đéc năm 2016

Thứ năm - 07/07/2016 22:45
TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ SA ĐÉC  
*** Sa Đéc, ngày  29   tháng  01  năm 2016
Số: 16 -CTr/ĐTN  
 


CHƯƠNG TRÌNH
Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016
----------
 
 
      Năm 2016, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp; là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Sa Đéc lần thứ XI; Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.
      Phát huy kết quả đạt được năm 2015; Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016, cụ thể như sau:
I/- CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 2016
“Tuổi trẻ Sa Đéc xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
II/- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1/. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và xây dựng, triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Sa Đéc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục cho thanh niên ý chí vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi thông qua các hoạt động thực tiễn, trong đó trọng tâm là các hoạt động cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm và có nguy cơ vi phạm pháp luật.
2/. Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tập trung tổ chức các phong trào thanh niên gắn liền với công tác tuyên truyền vận động thanh niên tham gia các chương trình trọng tâm của Tỉnh, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm trong thanh niên thông qua việc tạo môi trường, động lực giúp thanh niên khởi nghiệp, đóng góp ý tưởng, nguồn nhân lực trẻ, phong trào tình nguyện cụ thể.
3/. Xây dựng và phát triển tổ chức, tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở, chất lượng đoàn viên, trong đó tập trung nâng chất sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư; đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp theo hướng sát cơ sở, gần thanh niên, nói đi đôi với làm và làm phải hiệu quả.
III/- MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN.
1. 100% cơ sở Đoàn trực thuộc xây dựng và triển khai kế hoạch (hoặc chương trình hành động) thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng cùng cấp. Đến cuối năm 2016, 100% cơ sở Đoàn có mô hình tuyên truyền, giáo dục đạo đức, truyền thống, pháp luật cho đoàn viên thanh niên. 
2. Toàn thành phố đăng ký cảm hóa, giáo dục 100% thanh thiếu niên vi phạm và có nguy cơ vi phạm pháp luật (theo chỉ tiêu được giao cho tổ chức Đoàn), đến cuối năm 2016, có ít nhất 60% số đối tượng quản lý theo Nghị định 111 và 80% thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật được công nhận tiến bộ. Hỗ trợ nghề nghiệp việc làm cho 18 thanh thiếu niên chậm tiến.
3. Tổ chức ít nhất 05 hoạt động tập trung cấp thành phố; 100% cơ sở đoàn có ít nhất 01 hoạt động tập trung chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn.
4. Tổ chức thực hiện hiệu quả công trình thanh niên: 03 công trình cấp thành phố; 100% Cơ sở Đoàn có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc thanh niên.
5. Đến cuối năm 2016, CLB Khởi sự lập nghiệp thành phố hoạt động hiệu quả; 100% các xã, phường có Tổ hợp tác thanh niên hoạt động hiệu quả theo Nghị định 151/2007/ NĐ-CP; Phấn đấu mỗi xã, phường hình thành mới ít nhất 01 Tổ hợp tác hoặc mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên.
6. Phát huy tốt hoạt động các tổ tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên, học sinh; dạy nghề, giới thiệu việc làm thanh niên; giới thiệu được ít nhất 54 thanh niên được đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
7. Toàn thành phố đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 27 hộ thanh niên thoát nghèo, có kế hoạch và phương án hỗ trợ, giúp đỡ.
8. Kết nạp ít nhất 2500 đoàn viên mới; giới thiệu ít nhất 250 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
9. 100% xã, phường đoàn đạt loại vững mạnh.
10. Tổ chức ít nhất 01 phiên tòa giả định trong trường THPT, 01 hoạt động trãi nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đội viên, 02 kỳ Sân chơi thiếu nhi.
11. Hỗ trợ giúp đỡ lâu dài cho 36 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, cuộc sống.
 
IV/- CÔNG TRÌNH THANH NIÊN VÀ MÔ HÌNH ĐỘT PHÁ.
1/. Công trình thanh niên:
1.1. Hoàn thành 02 Tuyến đường tự quản “Sáng – xanh – sạch – an ninh” theo tiêu chí của Tỉnh.
1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua Tiết mục “Thanh niên Sa Đéc” trên sóng Đài truyền thanh thành phố Sa Đéc.
1.3. Thành lập và đưa vào hoạt động “Tổ hợp tác dịch vụ du lịch thanh niên”.
2/. Mô hình đột phá:
2.1. Hình thành và đưa vào hoạt động “Đội Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường”.
2.2. Hỗ trợ thành lập và phát triển mô hình phát triển kinh tế “Trang trại chăn nuôi bò” tại xã Tân Phú Đông.
V/- CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG CẤP THÀNH PHỐ.
1/. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân và Lễ hội đường phố năm 2016 (tháng 1, tháng 2)
2/. Tổ chức Hội trại tòng quân năm 2016.
3/. Hoạt động giao lưu đơn vị kết nghĩa chào mừng 56 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng 03/3" (tháng 3).
4/. Các hoạt động chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
+ Ngày hội tuổi trẻ với chủ đề "Tự hào đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”;
+Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trong tình hình mới và họp mặt cán bộ Đoàn;
+ Diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Tỉnh đoàn và Sở giáo dục và đào tạo với cán bộ Đoàn-Hội-Đội trường học;
+ Hội thi cán bộ Đoàn tài năng, thanh lịch.
+ Chương trình nghệ thuật “Khát vọng trẻ” kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
+ Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi khỏe - Tiến lên đoàn viên”.
5/. Hội thi thiết kế sản phẩm quà lưu niệm đặc trưng Sa Đéc. (từ tháng 3 đến tháng 9).
6/. Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2016 (tháng 4)
7/. Tổ chức thành công Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016. (tháng 6,7,8).
8/. Tổ chức 12 hoạt động Kỳ nghỉ xanh.
9/. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (tháng 5).
10/. Ngày hội cử tri trẻ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ngày 22/5).
11/. Tuổi trẻ đối thoại với lãnh đạo thành phố. (tháng 9).
12/. Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ (ngày 26/7).
13/. Tổ chức Đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi (14/8 Âm lịch).
14/. Tổ chức tuyên dương thủ lĩnh trẻ tương lai, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. (tháng 10).
V/- NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
1/. Công tác tuyên truyền, giáo dục
1.1/. Tổ chức tuyên truyền, thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị thông qua đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nghị quyết Đại hội Đảng XII và hành động của tuổi trẻ”. Tổ chức các hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tham gia tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
1.2/. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Triển khai thực hiện có hiệu quả  Chỉ thị 01; Chương trình rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới.
1.3/. Thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, lối sống trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.
1.4/. Triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị - truyền thống với chủ đề “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; giáo dục truyền thống, lý tưởng, lòng yêu nước thông qua các hoạt động tuyên truyền, hướng về biển đảo Tổ quốc.
1.5/. Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển đảo. Làm tốt công tác giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi thông qua các hoạt động thực tiễn: Triển khai các hoạt động cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến; tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về đạo đức, lối sống, pháp luật, tệ nạn xã hội, hôn nhân gia đình cho đoàn viên thanh niên và người dân tại các điểm nóng; quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức lối sống học sinh, sinh viên. Phối hợp các ngành liên quan tổ chức thực hiện mô hình “Phiên tòa giả định” trong đối tượng học sinh và khu vực nông thôn.
          2/. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”
2.1. Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế
- Tiếp tục triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác trong phát triển kinh tế, nhất là các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên. Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; giới thiệu, nhân rộng, tuyên dương những mô hình điển hình tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh.
- Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “4 nhất” trong thanh niên công nhân; đẩy mạnh việc triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức; triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng "Văn minh đô thị” với trọng tâm là tham gia đảm bảo ATGT, an ninh trật tự và môi trường đô thị; phát triển các mô hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn đô thị.
- Đăng ký, đảm nhận và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, những bức xúc của cộng đồng. Thành lập các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên làm kinh tế.
2.2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội với các chủ đề: Công trình, phần việc chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (tháng 1); Xuân biên giới, Tết hải đảo - Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ (tháng 2); Vinh quang thanh niên Việt Nam (tháng 3); Ngày hội non sông - bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp (tháng 4, 5); Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác (tháng 5); Vì đàn em thân yêu (tháng 6); Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn (tháng 7); Tiếp bước cha anh (tháng 8); Tiếp sức đến trường (tháng 9); 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (tháng 10); An sinh xã hội (tháng 11, 12).
- Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động tình nguyện cao điểm như: Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tư vấn mùa thi, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, Tiếp sức mùa thi; định hướng, kết nối hoạt động các CLB, đội hình thanh niên tình nguyện tự phát với tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn, các mô hình tình nguyện chuyên sâu phát huy trí tuệ của sinh viên, cán bộ khoa học trẻ.
- Tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội với đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo với các hình thức như: khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; xây, sửa nhà tình nghĩa, nhà nhân ái; hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình; tuyên truyền, vận động các thành viên trong hộ gia đình cán bộ đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia BHYT.
2.3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
- Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia phối hợp nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại các vùng các khu vực phức tạp về an ninh trật tự, phối hợp với các lực lượng chức năng có phương án xử lý các tình huống phát sinh. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên lực lượng vũ trang trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB Sức sống trẻ, tập trung công tác định hướng, tư vấn, giới thiệu và tạo việc làm cho thành viên CLB.
- Đẩy mạnh các hoạt động trong phong trào “Đoàn kết 3 lực lượng thanh niên”, trong đó tập trung vào việc tổ chức các hoạt động hướng về cán bộ, chiến sỹ đang đóng quân nơi biên giới, hải đảo và chính sách hậu phương quân đội;
- Tiếp tục Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới”; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị, địa phương nơi biên giới gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác giảm nghèo.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, đặc biệt là tuyên truyền về văn hóa giao thông. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Duy trì và mở rộng quy mô của các mô hình “Cổng trường an toàn”, “Bến đò ngang an toàn”.
2.4. Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trong phong trào “Sáng tạo trẻ”, phù hợp với các đối tượng thanh thiếu nhi; phối hợp tổ chức các cuộc thi “Tin học trẻ”, “Sáng tạo TTN-NĐ, sáng tạo KHKT” và tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu các cấp.
- Tiếp tục thực hiện phong trào “Sáng tạo khởi nghiệp”; tổ chức các hoạt động tuyên dương, hỗ trợ, khuyến khích, cổ vũ thanh thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, đề xuất các ý tưởng, phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh để tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.
2.5. Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ dòng sông quê hương, vệ sinh môi trường nông thôn, đô thị....
- Tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường với các tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp” trong thanh niên đô thị; duy trì hiệu quả mô hình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”.
- Củng cố, phát triển và duy trì hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên tuyên truyền và tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai.
3/. Phong trào Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập
- Đổi mới nội dung, phương thức triển khai các phong trào trong học sinh, trọng tâm là phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” “Khi tôi 18”  phù hợp với nhu cầu học sinh, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Đa dạng hóa các hình thức tiếp sức đến trường đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn vay vốn học tập. Nâng cao chất lượng hoạt động các loại quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
3.2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm
- Hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề, lập nghiệp; phối hợp hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn 120 và nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội; định hướng, tư vấn, hỗ trợ thanh niên đi xuất khẩu lao động tại các thị trường có tiềm năng.
- Tiếp tục tổ chức tốt hoạt động tư vấn mùa thi và định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, tư vấn, định hướng việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường. Hỗ trợ, giúp đỡ và giới thiệu việc làm cho thanh niên vi phạm pháp luật đã hết thời gian cải tạo, giam giữ có quá trình cải tạo tốt.
- Tổ chức nhiều diễn đàn, chương trình “khởi sự lập nghiệp”, để tư vấn cho thanh niên tham gia vào việc phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhằm tạo sân chơi tri thức và trách nhiệm cho thanh niên tham gia, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên; Tiếp tục phối hợp các ngành hữu quan hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án nhằm mục tiêu phát triển thành các doanh nghiệp cụ thể.
3.3. Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần
- Đa dạng hóa, phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh thiếu nhi ở các cấp, ưu tiên các hoạt động tham gia giữ gìn, khôi phục và phát huy những di sản văn hóa, di tích lịch sử, cách mạng, những giá trị văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.
- Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích khác, các chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, chính sách dân số. Kịp thời hỗ trợ, tư vấn giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện, thanh niên mắc tệ nạn xã hội, nạn nhân của bạo lực gia đình.
3.4. Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội
- Triển khai mô hình giáo dục kỹ năng cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông.
- Tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt; tổ chức các lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội cơ sở, Đội – Đoàn trường học. Đa dạng hóa hình thức tổ chức các lớp huấn luyện, các trại huấn luyện kỹ năng xã hội, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động CLB Kỹ năng thành phố.
4/. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên
4.1. Tiếp tục thực hiện kế hoạch “Cán bộ Đoàn đồng hành với cơ sở” trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở trong đó tập trung vào các xã, phường Đoàn và Chi đoàn khóm, ấp; nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ Bí thư Chi đoàn; đổi mới phương pháp công tác của cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp theo hướng sát với cơ sở.
4.2. Tổ chức kết nạp lớp đoàn viên “85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch kế thừa, nhằm tạo môi trường rèn luyện, thử thách trong thực tiễn nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng nhất là các xã, phường Đoàn.
4.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên, nghiên cứu phương thức mới trong quản lý đoàn viên tại các khu vực đặc thù. Phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên. Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý đoàn viên có hiệu quả và triển khai các hình thức sinh hoạt phù hợp đối với chi đoàn tại khu dân cư, trong doanh nghiệp, chi đoàn trong các trường THPT.
4.4. Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn thành phố Sa Đéc lần thứ XII. Rà soát, củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Đoàn ở các cấp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn để vừa đảm bảo tiêu chuẩn và kinh nghiệm, khả năng công tác theo Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chuẩn bị một bước về nhân sự cho đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XII. Xây dựng đội ngũ bí thư chi đoàn, bí thư Đoàn cơ sở chủ động công tác.
4.5. Tiến hành khảo sát chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay, xem xét về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo quy định của Quy chế cán bộ Đoàn để có giải pháp bố trí, lộ trình đào tạo hợp lý. Đồng thời triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy ban kiểm tra thành Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn tham mưu thực hiện tốt công tác này tại đơn vị.
4.6. Xây dựng kế hoạch triển khai nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả năm 2015 như: mô hình cất nhà nhân ái, mô hình sử ca học đường,..
4.7. Tổ chức biên soạn và phát hành cuốn "Biên niên lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc, giai đoạn 1975 - 2015".
5/. Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
5.1. Tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, truyền thống; định hướng giá trị cho thiếu niên, nhi đồng thông qua các phong trào do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phát động; hướng dẫn thiếu nhi thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Đẩy mạnh các phong trào “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏtrong thiếu niên, nhi đồng. Nâng cao chất lượng công tác nhi đồng, đội viên lớn và hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư; thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên”.
5.2. Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Đội và lực lượng phụ trách thiếu nhi các cấp, nhất là cấp cơ sở. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội các cấp.
5.3. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, định kỳ các cấp bộ Đoàn tổ chức gặp mặt trao đổi kinh nghiệm và biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
 
 
6/. Công tác quốc tế thanh niên
Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức về quốc tế và hội nhập quốc tế cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; phong trào học ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh), tăng cường đào tạo kỹ năng (lãnh đạo, sáng tạo phát triển cộng đồng, giao lưu quốc tế) cho cán bộ đoàn, đoàn viên.
7/. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo
7.1. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, tiếp tục cải tiến công tác thi đua - khen thưởng của Đoàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong chỉ đạo, điều hành của hệ thống Đoàn.
7.2. Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân thành phố và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc, giai đoạn 2013 – 2017, chương trình phối hợp với các ngành, tổ chức kinh tế - xã hội.
7.3. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong thành phố tổ chức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đi sâu vào chất lượng. Tăng cường triển khai thực hiện các hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, huy động nguồn lực tổ chức hoạt động tại cơ sở và giao cho các đơn vị tự đăng ký thực hiện các công trình, phần việc theo khả năng và nhu cầu của địa phương. Đổi mới phương pháp thực hiện, trước khi triển khai thực hiện các mô hình, hình thức hoạt động trên các lĩnh vực đều chỉ đạo tiến hành khảo sát thực trạng cơ sở để nội dung đảm bảo tính khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực, gắn với nhu cầu thiết thân của đoàn viên thanh niên; tăng cường chọn điểm, chọn diện để triển khai thí điểm đồng thời tiến hành đánh giá kết quả, hiệu quả cụ thể của từng nội dung triển khai.
VI/- THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH
1/. Các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (tháng 3/2016): Hội thảo nâng cao chất lượng công tác Đoàn; Ngày hội việc làm cho Thanh niên; Cuộc thi viết và video clip tìm hiểu 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chương trình mittinh, văn nghệ tuyên dương 85 gương mặt cán bộ Đoàn cơ sở xuất sắc.
2/. Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (tháng 5/2016): Hội trại Kim Đồng; Tuyên dương Cán bộ Tổng phụ trách Đội; Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi nhân ngày thành lập Đội.
3/. Các hoạt động kỷ niệm Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (tháng 10/2016): Hội trại huấn luyện cán bộ Hội; Hội thao chào mừng KN 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.
4/. Hội thi Bí thư chi Đoàn giỏi năm 2016; Hội thi Báo cáo viên cấp Tỉnh; Hội thi Olympic tiếng Anh; Cuộc thi ý tưởng giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm lần 02 năm 2016.
5/. Tham gia Festival "Sáng tạo trẻ" tỉnh Đồng Tháp năm 2016; Liên hoan các mô hình "Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị tiêu biểu".
6/. Tham gia tuyên dương Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác cấp Tỉnh; tuyên dương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu năm 2016; Liên hoan thanh niên thoát nghèo bền vững.
7/. Các hoạt động Đoàn – Đội trường học do Tỉnh tổ chức.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh đoàn, BTG, VP TĐ;
- Thường trực Thành ủy, BDV, BTG TU;
- Lãnh đạo UBND TP, VP HĐND và UBND TP;
- Ủy ban MTTQ VN TP;
- Ban Thường vụ Thành đoàn;
- Đảng ủy các xã, phường;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP.

        TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
                               BÍ THƯ

 

 

                               (Đã ký)

 

 

                        Nguyễn Thị Thúy Lam

Tác giả bài viết: Thành Đoàn

Nguồn tin: Thành Đoàn Sa Đéc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Thống Kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 1171

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22436

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1640296

Văn Bản Mới

Link Website

Đăng Ký/ Đăng Nhập